Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgvarao je danas sa predsednikom Evropskog saveta za istraživanje profesorom Žan-Pjer Burginjonom o mogućnostima da naučnici iz Srbije konkurišu za grantove Evropskog saveta za istraživanje.

Predstavnici MPNTR ukazali su da su prioriti Vlade Srbije i resornog ministarstva razvoj obrazovanja, nauke i tehnologije, kao i da je Vlada Srbije usvojila Nacrt zakona o Fondu za nauku, što predstavlja izuzetnu sistemsku promenu finansiranja nauke.

Bilo je reči i uslovima i mogućnostima da mladi istraživači iz Srbije konkurišu za grantove Evropskog saveta za istraživanje.

Evropski savet za istraživanje raspolaže ukupnim budžetom u iznosu od 13 milijardi evra koje ulaže u naučne projekte i do sada je podržao dva projekta u Srbiji. Taj savet je deo okvirnog programa Horizont 2020. za istraživanja i inovacije koji pruža podršku vrhunskim istraživanjima.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretari MPNTR prof. dr Vladimir Popović i prof. dr Viktor Nedović.