Предшколско васпитање и образовање

Предшколско васпитање и образовање подразумева васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка у основну школу. Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања. Остварује се са децом у години пред полазак у школу, у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.

Носиоци предшколског васпитања и образовања су предшколске установе. Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.

Оснивач предшколске установе може да буде: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго правно и физичко лице.

У оквиру предшколског програма установе, остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању, а могу да се остварују и различити облици и програми у функцији остваривања неге, васпитања, и образовања деце, одмора и рекреације, пружања подршке породици, неговања језика и културе националне мањине, посредовања појединих подручја културе, науке и уметности, а према утврђеним потребама и интересовањима деце и породица са специфичностима локалне заједнице.

Изузетно, делатност предшколског васпитања и образовања може да се обавља и у школи, у складу са Законом.

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм је обавезан од школске 2006/2007. године и бесплатан је у установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Верификована приватна предшколска установа може да остварује припремни предшколски програм.

У припремни предшколски програм уписује се свако дете узраста од пет и по до шест и по година.

Родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу.

Предшколска установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно основна школа која остварује предшколски програм, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, дужна је да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља.

Остваривање припремног предшколског програма ближе је уређено Правилником о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма (“Просветни гласник РС“, број 5/12).

Списак адреса Удружења предшколских установа

 • Савез удружења васпитача Србије:

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/wordpress/

 • Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије:

http://www.sumspus.org/

 • Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије:

http://www.upss.edu.rs/

Упис деце у предшколску установу

Верификоване приватне предшколске установе

Погледајте списак ОВДЕ

Прописи у области предшколског и основног образовања и васпитања

 • Прописе погледајте ОВДЕ

Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања и образовања

Верзију на СРПСКОМ  ЈЕЗИКУ погледајте ОВДЕ

Верзију на ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ погледајте ОВДЕ

КОНТАКТИ:

 • Технички секретар Сектора:
  011/3631-822; 011/3622-317
 • Група за предшколско
  образовање и васпитање:
  011/3631-906; 011/3613-166
 • Група за правне послове:
  011/3631-353; 011/3616-384
 • Група за Е просвету:
   011/3631-821; 011/3671-528

[custom-facebook-feed]

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.