Delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je učestvovala u radu regionalne konferencije o značaju podrške deci i njihovim porodicama tokom ranog detinjstva u zemljama Zapadnog Balkana, koja je održana u Skoplju 3. i 4. maja 2018. godine. Konferenciju je organizovala Svetska banka, a koorganizator je bila Vlada Republike Makedonije.

Učesnici konferencije su bili predstavnici ministarstava zemalja Zapadnog Balkana u čijoj su nadležnosti predškolsko vaspitanje i obrazovanje, podrška deci i porodicama iz domena socijalne zaštite, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje realizuju različite projekte, aktivnosti i incijative u ovoj oblasti. Učesnicima su se na početku konferencije obratili najviši predstavnici Vlade Republike Makedonije i Svetske banke – Zoran Zaev, predsednik Vlade Republike Makedonije, Linda van Gelder, regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan, Haime Savedra, direktor Svetske banke za Obrazovnu globalnu praksu, Renata Deskoska, ministarka prosvete i nauke Republike Makedonije i Mila Cerovska, ministarka za rad i socijalnu politiku Republike Makedonije.

Tokom konferencije su se učesnici upoznali sa najvažnijim regionalnim i globalnim trendovima u vezi sa podrškom deci i porodicama tokom perioda ranog detinjstva. Kao deo predstavljanja uspešnih praksi, Anamarija Viček, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je predstavila aktuelne reformske procese i incijative u Republici Srbiji pokrenute sa ciljem da se poveća obuhvat dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem i unapredi kvalitet predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz razvoj i implementaciju novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, zasnovanih na modernim pedagoškim pristupima u radu sa decom.

Gospođa Viček je naročito istakla značaj sveobuhvatnog procesa reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz inicijative čija je realizacija u toku ili su u pripremi za realizaciju. Ona je takođe predstavila najvažnije aspekte projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje uz pomoć Zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Predstavnici Svetske banke su posebno istakli dosadašnje rezultate Republike Srbije u oblasti reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja, prepoznajući ih kao primer dobre prakse, zbog čega je predstavljanje Anamarije Viček, državnog sekretara imalo poseban značaj u kontekstu inicijativa u oblasti podrške deci i porodicama tokom ranog detinjstva pokrenutih u regionu.

Tokom konferencije su učesnici takođe razgovarali o načinima na koje Svetska banka može da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da ubrzaju proces unapređivanja dostupnosti, kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i sveukupne podrške deci i porodicama u tokom ranog detinjstva.