Predstavnici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja predstavili su danas u Beogradu Pravilnik kojim se, između ostalog, definiše postupanje obrazovnih ustanova u slučaju diskriminacije ili kada postoji sumnja na takvo ponašanje, ali i kada se vređa ugled, čast ili dostojanstvo ličnosti.

U obrazovnoj ustanovi zabranjuje se diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika, kao i nejednako postupa prema učenicima i zaposlenima.

Predstavljajući Pravilnik državni sekretar Anamarija Viček navela je da je namenjen svim obrazovnim ustanovama i da je njegov cilj da ove negativne pojave budu prisutne u što manjem broju.

 Ustanovama se predlaže da rade na predupređivanju diskriminacije, vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti, podizanju svesti svih u ustanovi o negativnom delovanju na pojedinca, stvaranju sigurnog i podsticajnog okruženja, negovanju atmosfere saradnje, uvažavanja, razvijanju pozitivnog sistema vrednosti, kazala je ona.

Viček je ukazala da u slučaju pojave diskriminatornog ponašanja, svaka ustanova mora poštovati određen redosled postupanja.

To su proveravanje dobijene informacije, zaustavljanje diskriminatornog ponašanja, obaveštavanje i pozivanje roditelja, prikupljanje relevantnih informacija i konsultacije, preduzimanje mera i aktivnosti i praćenje njihovih efekata, rekla je ona.

Viček je kazala da se diskriminacija i diskriminatorsko postupanje zasniva na bilo kom ličnom svojstvu koje osoba ima: rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, statusu migranta/izbeglice, ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orjentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, smetnjama u razvoju i invaliditetu i dr.

Pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković rekla je da je Pravilnik stupio na snagu sa početkom tekuće školske godine, kao i da je nastao iz potrebe da se operacionalizuje Pravilnik koji  je usvojen 2016. godine.

 Oba pravilnika donose važnu novinu a to je definisanje segregacije kao posebno teškog oblika diskriminacije, kazala je ona.

Prema njenim rečima, rešavanjem ovih problema obrazovni sistem će biti ravnopravniji, pristupačniji i kvalitetniji za sve građane.

Nedeljković je ocenila da su profesionalna i lična odgovornost neodvojive i da predstavljju pokretačku snagu koja će uticati na promene u svesti, razmišljanju, delanju i ponašanju.

U izradi ovog podzakonskog akta Ministarstvo prosvete je sarađivalo sa kancelarijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i UNICEF-om.

Zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji Severin Leonardi je istakla je da je jedan od osnovnih principa Konvencije o pravima deteta nedisckriminacija.

Svako pravo navedeno u Konvenciji je neraskidivo povezano sa dostojanstvom i harmoničnim razvojem svakog deteta, rekla je Severin Leonardi  čestitajući Ministarstvu prosvete na posvećenosti da svim učenicima obezbedi sigurno i podsticajno školsko okruženje.

Kako je istaknuto za ustanove je posebno važna saradnja sa porodicama, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim organima unutrašnjih poslova, centrima za socijalni rad, zdravstvenim službama, Ministarstvom prosvete, institucijama koje rade na zaštiti prava građana, i organima pravosuđa.

Predstavljanju Pravilnika u Medija centru prisustvovale su i organizacije civilnog društva.