Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pripremilo prilog o stanju inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji za Izveštaj o globalnom praćenju obrazovanja (GEM) za 2020. godinu o inkluziji i obrazovanju.

Izveštaj se sprovodi svake godine sa posebnim tematskim fokusom, a njegova svrha je da ocenjuje napredak u okviru cilja održivog razvoja 4 (SDG 4) – Obezbediti inkluzivno i pravedno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost celoživotnog učenja za sve.

U Izveštaju je prepoznata dobra obrazovna politika Republike Srbije u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Izdvojeni su primeri aktuelnih propisa koji omogućavaju uključivanje i učešće u obrazovanju bez diskriminacije, kao i delotvorni mehanizmi kojima se obezbeđuje kvalitetno obrazovanje dece i učenika iz osetljivih  društvenih grupa.

Celovita i sažeta verzija Izveštaja dostupne su na engleskom jeziku na ovom linku.

Izveštaj je pripremio UNESKO u saradnji sa partnerima, Evropskom agencijom za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje i Mrežom centara za obrazovne politike, za srednju i istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju za 2020. godinu.