Državni sekretar Vladimir Popović upoznao je dekane fakulteta i direktore instituta u sastavu Univerziteta u Beogradu o toku javne rasprave, kao i o pristiglim primedbama, komentarima i sugestijama na Nacrt zakona o nauci i istraživanjima.

Na Proširenom rektorskom kolegijumu, kojim je u ponedeljak 4. februara predsedavala rektor Ivanka Popović, državni sekretar se posebno osvrnuo na primedbe koje je dostavio sam Univerzitet u Beogradu, kao i pojedine njegove članice.

U ime Ministarstva je potvrdio da će značajan broj sugestija u cilju poboljšanja Nacrta zakona biti prihvaćen. Posebno je naglašeno da će svi istraživači na fakultetima, a koji nisu u nastavi, biti sigurno finansirani narednih godina.

Ministarstvo je pored korekcije člana nacrta Zakona koji reguliše status ovih istraživača (u smislu ugovora o radu, a koji bi bili vezani za dužinu trajanja projekata Fonda za nauku, kao i međunarodnih projekata), spremno da ponudi i poseban program za ovu grupu istraživača u trajanju od pet godina, koji bi bio finansiran direktno preko Ministarstva.

Nakon izlaganja prof. Popovića, usledila je veoma konstruktivna diskusija, na osnovu koje se može zaključiti da smo veoma blizu postizanja rešenja koje je prihvatljivo za najveći deo naučne zajednice. Zajednički stav svih učesnika je da nam je potreban nov Zakon o nauci i istraživanjima, kao i da je promena sistema finansiranja istraživanja ključni segment za postizanje još većeg kvaliteta naučnog rada.

Državni sekretar Popović je najavio da će Radna grupa koja je pripremila predlog Nacrta zakona nastaviti sa radom, kako bi u tekst Nacrta zakona bile uključene sve diskutovane primedbe, kao i neke druge koje nisu bile predmet ovog sastanka. Zajednički zaključak je i to da je potrebno da se ovakvi i slični sastanci održavaju češće, što će svakako doprineti kvalitetnijem funkcionisanju sistema nauke i obrazovanja u Republici Srbiji.

Proširenom rektorskom kolegijumu su ispred Ministarstva prisustvovali i državni sekretar prof. dr Viktor Nedović, kao i pomoćnici ministra dr Marina Soković, dr Saša Lazović i prof. dr Marija Kuzmanović.