Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije posetili su sedište kompanije Net dragon  (NetDragon Websoft Holding) koja je lider u  IT industriji u sferi obrazovanja i novih tehnologija.

Delegacija ministarstva koju je predvodio državni sekretar prof. dr Vladimir Popović razgovarala je sa predsednikom kompanije o nastavku saradnje i uključivanju stručnjaka  iz Srbije u razvoj i primenu savremenih tehnologija u obrazovanju. Održan je i sastanak sa stručnjacima koji rade na razvijanju veštačke inteligencije i virtualne realnosti, kao i njihovoj primeni u procesu obrazovanja.

Između ostalog, dogovorena je saradnja univerziteta i akademija visokih strukovnih škola iz oblasti informacionih tehnologja i programiranja video igara,  kao i saradnja sa kompanijama  koje  već sarađuju sa NetDragonom (Prometheon, Lego itd.).

Razmatrana je i mogućnost da se akredituju kraći studijski programi i izdaju dvojezični sertifkati koje bi priznavale obe države.

Pored predstavnika ministarstva u delegaciji je bio i dekan Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Danimir Mandić.

Kompanija NetDragon je osnovana 1999. godine, sa sedištem u Fudžou i danas je među liderima kada je reč o obrazovnim tehnologijama, dizajnu i gejmingu. NetDragon je pružio svoje obrazovne usluge u više od milion učionica, za 2 miliona nastavnika i 30 miliona učenika u preko 100 zemalja širom sveta.