Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pohađali su seminar o digitalizaciji obrazovanja (Seminar on Digitalization of Education for Serbia)  koji je održan u  Narodnoj republici Kini

U delegaciji iz Srbiji osim predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bili su i predstavnici Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog prosvetnog saveta, univerzitetski profesori i nastavnici osnovnih i srednjih škola.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom digitalizacije obrazovanja u Kini, kao i sa strategijom razvoja digitalizacije obrazovanja. Znanja i iskustva, stečena tokom obuke, doprineće unapređenju digitalizacije obrazovanja u Srbiji. Realizacija seminara je i dobra osnova za dalju saradnju Kine i Srbije u oblasti obrazovanja i digitalizacije.

Delegacija Republike Srbije posetila je kompaniji Teewon Digital Media & Technology Co.Ltd., razvojni centar kompanije Huawei, kao i određen broj škola i visokoškolskih ustanova. Tokom tih poseta učesnici seminara su upoznati sa najnovijim softverskim rešenjem za korišćenje digitalnih sadržaja u učionici, kao i sa rezultatima istraživanja primene ovog softvera od 2012.

Seminar je organizovalo Ministarstvo trgovine Narodne republike Kine, a realizovali su ga predstavnici koledža iz Hunana (Hunan International Business Vocational College).

Predstavnici delegacije Ministarstva prisustvovali su sledećim predavanjima:

 • Prikaz kineskih nacionalnih uslova; 
 • Formulisanje i primena politike digitalizacije obrazovanja;
 • Teorijski osvrt i način digitalizacije obrazovanja;
 • Principi i primena digitalizacije obrazovanja;
 • Kako formulisati strateško planiranje razvoja digitalizacije obrazovanja;
 • Sklop, principi i održavanje softverskog sistema;
 • Sklop, principi i održavanje računarske mreže; 
 • Komunikacijski i istraživački alati; 
 • Upotreba, princip i održavanje obrazovne digitalne opreme za nastavu;
 • Vrsta, karakteristike i upotreba multimedijalnih resursa; 
 • Upravljanje i održavanje obrazovne platforme, itd.

Učesnici seminara imali su priliku i da razmene mišljenja sa iskusnim stručnjacima iz poznatih škola i obrazovnih institucija, koji su bili predavači.