Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaduženi za zaštitu od nasilja učestvovali su u petak, 6. jula 2018.godine na godišnjem regionalnom sastanku „GPPAC savetodavne grupe za Zapadni Balkan“.

Reč je o mreži organizacija civilnog društva koje promovišu izgradnju mira i prevenciju oružanih sukoba.

Sastanku i obukama koje su održane 7. i 8. juna  prisustvovali su predstavnici obrazovnih institucija, resornih ministarstava iz regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska) predstavnici Nansen dijalog centra iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i predstavnica GPPAC-a.

Učesnici su imali prilike da razmene iskustva u vezi sa aktivnostima na prevenciji nasilja, obrazovanja za mir, socijalne uključenosti, interkulturalnog dijaloga, vršnjačke medijacije kao i da pored upoznavanja sa sistemskim rešenjima prezentuju i konkretne primere iz obrazovne prakse.

Tokom treninga prezentovani su i rezultati istraživanja Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Beograd u okviru teme „Mladi i bezbednost“ kao i implikacije za dalju obrazovnu praksu sa ciljem kreiranja bezbednog okruženja, prevencije nasilnog radikalizma i prevazilaženja sukoba među decom i mladima.

Kao rezultat treninga sačinjen je plan primene veština i rada sa učenicima tokom 2018/2019.godine kao i predlozi za dalju prekograničnu saradnju.