Izaberite stranicu

Драги ученици, студенти – честитамо! Хвала на стрпљењу; пронађите прелиминарну листу одобрених стипендија у наставку:

Приговори на Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2015/2016., могу се доставити у року од три дана од дана истицања Предлога ранг листе на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (до 17.02. 2016.године) наведеном министарству препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије, са напоменом ,, Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији,, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Молимо све предложене канидате који немају отворен рачун у УНИКРЕДИТ БАНЦИ – ДА ИХ ОТВОРЕ.

Приговори на Предлог ранг листе, који буду упућени Министарству просвете, науке и технолошког развоја, после истека рока (17.02.2016.г) неће бити разматрани.

Комисија министарства ће по истеку рока за приговоре утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте и објавити на сајту.

Све додатне информације могу се добити на телефоне 011/3806 -914 и 2403 – 547.