Na XX Javni poziv Ministarstva Javni poziv za 2020. godinu, za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija,  koji je objavljen 26.12.2019. godine prijavilo se  ukupno 218 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 radnih dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 12.05.2020.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina broj 22-26, Beograd, sa naznakom „PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU-za studente doktorskih akademskih studija, kao i na e-mail: mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

Takođe, ukoliko neko od kandidata odustaje od stipendije,  potrebno je da o tome obavesti Ministarstvo, zaključno sa 12.05.2020. godine na e-mail: mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za svaku od naučnih oblasti, grana ili disciplina navedenih u Javnom pozivu, objaviće se do kraja maja 2020. godine, a svakom kandidatu dostaviti obaveštenje elektronskim putem.