Preliminarni rezultati Javnog poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (XIX Javni poziv za 2020. godinu) za stipendiranje mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2019. godini

Na XIX Javni poziv Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2019. godini, radi dodele 10 stipendija, koji je objavljen 26.12.2019. godine prijavilo se ukupno 5 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od osam radnih dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, zaključno sa 12.05.2019. godine. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „Prigovor na preliminarnu rang listu za stipendiranje mladih istraživača – učenika“,  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove  republičkih organa,  Nemanjina broj 22-26, Beograd, kao i na  e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs