Povodom realizacije  aktivnosti na prevenciji nasilja u okviru  tradicionalne „Nedelja nenasilja“  u OŠ“ Milan Rakić“ u Beogradu predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji se bave zaštitom od nasilja, učestvovali su u saradnji sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije na tribini o prevenciji digitalnog nasilja i zaštite dece na internetu.
Na tribini su izloženi podaci Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, podaci o prijavama i najčešćim rizicima za decu.
Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su predstavili način rada Grupe koja se bavi zaštitom od nasilja i diskriminacije u reagovanju na prijave nasilja u školi ali i podizanju kapaciteta sistema u zaštiti učenika od nasilja.
Istaknut je značaj poštovanja procedura u reagovanju na nasilje različitog nivoa kao i značaj saradnje škole i porodice uz poseban osvrt na neophodnost intersektorske saradnje.
Važnost edukacije i prevencije ne samo u radu sa učenicima već i u radu sa roditeljima je posebno vidljiva u oblasti digitalnog nasilja i zaštite dece na internetu.