Izaberite stranicu

Група за заштиту од насиља и дискриминације, која је у саставу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са невладиним сектором припремила је и проследила школама и предшколским установама Образовне пакете који имају за циљ оснаживање свих учесника у васпитно образовном процесу да препознајају и реагују на сваки вид насиља.

Препоручени начини реализације биће предмет преиспитивања стручних служби Министарства, јер се морају имати у виду узрасне карактеристике и шири контекст у коме дете одраста. Наиме, свим установама доставићемо прецизно упутство о коришћењу предложених садржаја,уважавајући аутономију установе да у складу са друштвеним окружењем и сопственом стручном проценом у већој или мањој мери угради у наставне јединице и део препоручених садржаја. Мишљења смо да ћемо ревидирањем појединих делова у духу наше културе и традиције, али уважавајући принцип нулте толеранције према било ком облику насиља постићи жељени циљ.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page