Sektor za razvoj i visoko obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovao je skup zaposlenih u Ministarstvu sa istraživačima sa konkursa Kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja, na kom su prezentovani prvi nalazi istraživanja. Ovaj konkurs realizovan je u saradnji Ministarstva i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru Programa za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja.

Na skupu su prisustvovali prof. dr Vesna Mandić, pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje, Miloš Blagojević, posebni savetnik ministra, Ljiljana Marolt, ispred Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Marija Krneta, ispred sektora za Srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, Ljiljana Simić, ispred Grupe za socijalnu inkluziju, Katarina Mićić, ispred Analitičke jedinice Sektora za razvoj i visoko obrazovanje i Dragana Malidžan Viknić, koordinatorka za obrazovanje Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Prilikom otvaranja skupa, pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje, prof. dr Vesna Mandić, istakla je značaj saradnje donosilaca odluka sa naučnom zajednicom i potrebu za kontinuitetom istraživanja relevanih tema i zasnivanja obrazovnih politika na empirijskim nalazima. Zaposleni u Ministarstvu dali su preporuke za unapređenje postojećih radova i dalji tok istraživanja.

U okviru konkursa odabrano je pet tema, trenutno aktuelnih u obrazovanju u Republici Srbiji, a u fokusu analiza su podaci koje prikuplja Ministarstvo:

  • Analiza uticaja dostupnih obrazovnih profila i geografskog rasporeda škola na profesionalnu orijentaciju učenika 8. razreda– podnosilac projekta Lazar Živković
  • Karakteristike nastavnog osoblja u obrazovnom sistemu Srbije: Analiza visine plata, rodne zastupljenosti i starosti nastavnika po obrazovnim nivoima – podnosilac projekta je Nemanja Vuksanović 
  • Analiza stručne spreme, mesečne zarade, starosti i rodne zastupljenosti nastavnog osoblja po radnim mestima u osnovnom i srednjem obrazovanju – podnosilac projekta je Tatjana Skočajić
  • Analize kombinovanih odeljenja i njihove opravdanosti; osipanje dece iz kombinovanih odeljenja u 5. razredu prilikom prelaska u matičnu školu – podnosioci projekta su Bojana Đurđević, Anđelka JanićMarko Kovačević
  • Unapređenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja zasnovano na otvorenim podacima – podnosioci projekta su Olja Jovanović, Slaven BogdanovićLjiljana Plazinić i Ana Vušurović 

Istraživanja su započeta u avgustu prošle godine, a prvi izveštaji očekuju se krajem aprila. Rezultati istraživanja biće predstavljeni široj javnosti.