Savet Evrope (Council of Europe) je objavio poziv za prijavu učešća nastavnika za pilotiranje kompetencija za demokratsku kulturu.

 Poziv je otvoren do 31. jula 2019. godine.

Pravo da se prijave imaju nastavnici svih predmeta i nivoa u okviru formalnog sistema obrazovanja, koji su u mogućnosti da izdvoje minimum jedan čas nedeljno od početka školske godine do kraja oktobra 2019. godine.

Na linku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/  nalaze se formulari koje je potrebno ( online)  popuniti na engleskom jeziku najkasnije do kraja jula 2019. godine.