U okviru rada Radne grupe za izradu Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 30. i 31. marta na Vrdniku je održana je dvodnevna radionica.

Tema radionice je bila priprema Akcionog plana za Nacionalnu strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja (2018-2020) kako bi se osigurala realizacija predviđenih aktivnosti i praćenja efekata.

Među učesnicima radionice kao članovi Radne grupe učestvovali su i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaduženi za zaštitu od nasilja u školama – Biljana Lajović i Milja Krivokuća.

Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja u okviru definisanih ciljeva obuhvata ne samo mere intervencije već i prevencije što je posebno važno za celovit pristup ovako složenoj temi.

Jedan od zaključaka Radne grupe je značaj i neophodnost međusektorske saradnje, kako u razmeni informacija tako i u sinhronizaciji postupanja.