Rok za podnošenje predloga projekata podrške mobilnosti u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke produžen je do 28. maja.

Evropska komisija ranije je pokrenula inicijativu kroz koju je omogućeno da pružaoci srednjeg stručnog obrazovanja u zemljama Evropske unije organizuju programe razmene sa odgovarajućim partnerima u zemljama Zapadnog Balkana, kao i u Turskoj i Africi.

Erazmus+, program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti – obrazovanje, mladi i sport, nudi mogućnost obuke, učenja i mobilnosti za studente i nastavno osoblje u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u zemljama u kojima se sprovodi Erazmus+.

Pored mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kroz ova partnerstva biće omogućena i razmena primera dobre prakse, kao i uspostavljanje mreža i partnerstava, s ciljem da se ostvare sledeći rezultati:

– razmena ideja, veština i metoda rada;

– unapređenje veština i kompetencija nastavnog osoblja i učenika;

– poboljšanje upravljanja srednjim stručnim obrazovanjem i kvaliteta obuka;

– reforma kurikuluma i metoda nastave.

Učesnici mogu da budu javna ili privatna ustanova koja je pružalac srednjeg stručnog obrazovanja, konzorcijum ili preduzeće koje učestvuje u procesu srednjeg stručnog obrazovanja.

Sedište tih institucija mora da bude u nekoj od država članica EU ili jednoj od partnerskih zemalja. Moguća je i savetodavna uloga drugih aktera, kao što su udruženja građana, lokalne vlasti, mala i srednja preduzeća, itd.

Podnosilac prijave mora da  bude kvalifikovana organizacija registrovana u državi članici EU.

Više informacija na sajtu Evropske komisije: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en.