Због објективних отежавајућих околности условљених епидемијом корона вируса у  Републици Србији, као и на захтев бројних истраживача, у складу са договором са кинеском страном продужава се рок за пријаву билатералних пројеката мобилности истраживача  до  31. маја 2020. године.

Такође, електронске верзије пројектних пријава потребно је послати до датог рока, а оверене штампане верзије могу бити предате Министарству по завршетку ванредног стања.