Zbog objektivnih otežavajućih okolnosti uslovljenih epidemijom korona virusa u  Republici Srbiji, kao i na zahtev brojnih istraživača, u skladu sa dogovorom sa kineskom stranom produžava se rok za prijavu bilateralnih projekata mobilnosti istraživača  do  31. maja 2020. godine.

Takođe, elektronske verzije projektnih prijava potrebno je poslati do datog roka, a overene štampane verzije mogu biti predate Ministarstvu po završetku vanrednog stanja.