Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. novembra 2018. godine, odlučila da se tekući projektni ciklus za naučno-istraživačke projekte produži i u 2019. godini.

Produženje tekućeg ciklusa istraživanja usklađeno je sa predloženim Zakonom o Fondu za nauku Republike Srbije koji je na usvajanju u Narodnoj skupštini i Zakonom o nauci i istraživanjima za koji će javna rasprava započeti 3. decembra 2018.godine.