PROJEKAT AKCELERACIJE INOVACIJA I PODSTICANjA RASTA PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE

 

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 43 miliona evra za finansiranje Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva.

                                                                                                     

  1. februara 2020. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svetske banke).

Cilj SAIGE Projekta je kao prvo, da poboljša relevantnost i izvrsnost naučnih istraživanja, kao i da podigne kapacitet naučnoistraživačkih organizacija, a kao drugo, da unapredi inovativno preduzetništvo i pristup izvorima finansiranja za rast kompanija, tako da doprinose rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.

Implementacija projekta će se realizovati kroz tri komponente, oslanjajući se na do sada ostvarene reforme u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Komponente obuhvataju: reformu istraživačkog sektora kroz finansiranje programa Fonda za nauku sa fokusom na promovisanje veza između privrednog i akademskog sektora, razvoj i unapređenje saradnje sa EU, jačanje Fonda za nauku u cilju obezbeđenja njegove održivosti, jačanje veština istraživača za pristup međunarodnim mogućnostima finansiranja, podizanje kapaciteta naučnoistraživačkih instituta i jačanja saradnje sa srpskom dijasporom; zatim akceleraciju poslovanja kroz podršku Fondu za inovacionu delatnost što obuhvata razvoj program akceleracije preduzeća, omogućavanje tehničke pomoći za inovativno preduzetničko mentorstvo za odabrane kompanije i program biznis anđela, a  kako  bi  se  omogućio  dalji  razvoj  inovativnih  privrednih društava  u ranoj fazi razvoja kao i onih u fazi rasta; i koordinaciju, monitoring i izgradnja kapaciteta kako bi se osigurali i ostvarili efekti implementacije ovog projekta.

Aktivnosti na Projektu sprovode:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima ulogu glavnog koordinatora SAIGE Projekta.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.