„Promocija nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja“ održana je 31. maja u Skupštini  grada Leskovca,  a na otvaranju je govorila pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić koja je ukazala  na značaj ovog modela obrazovanja.

Pomoćnica ministra istakla je da postoji više razloga što je Leskovac odabran kao jedan od gradova gde će se realizovati Promocija nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja.

Jedan od razloga je to što je Leskovac od početka radio zajedno sa Ministarstvom prosvete na uvođenju ovog modela nastave, podsetila je ona.

Obraćajući se mladima u sali Grujić je izjavila da je da će im opredeljenje za ove modele obrazovanja dati visok nivo samopouzdanja, samopoštovanja da sami biraju svoje buduće zanimanje.

Kad smo počinjali da uvodimo ovaj model, govorili su da je dualno obrazovanje jeftina radna snaga. Morali smo da pokažemo da je jeftina radna snaga ona koja izlazi nestručna, a da kada mladi uče i kada stiču teorijska znanja i mogu u kompanijama da sagledaju savremeni tehnološki razvoj a da ne uče više za ocenu već zato što su na drugačiji način motivisani, to je kvalitetna radna snaga, navela je ona.

Prema njenim rečima. velika zainteresovanost mladih za široku lepezu ponuđenih profila govori o visokom nivou obrazovnog identiteta mladih Leskovčana i ostalih iz regiona, koji kroz dualni model obrazovanja ostaju u Srbiji i grade svoju budućnost, svoju karijeru.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović izrazio je zadovoljstvo što je grad Leskovac jedan od deset gradova koji su odabrani za „Promociju nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja“.

 Živimo u vremenu kada se znanje uvećava, velikom progresivnom brzinom, gde se smatra da naše znanje postaje dvostruko veće svakih pet do osam godina, rekao je on.

On je ocenio i da „budućnost pripada onim društvima koji imaju neophodna znanja i veštine koje će im omogućiti da nadvladaju brzinu promena, složenost okruženja i nesigurnost vremena“.

Usvojeno znanje vrednuje se tak onda kada to usvojeno znanje može da se primeni u praksi, zato našu ulogu kao odgovorne lokalne samouprave vidimo kao sponu između privrede i škole, rekao je on.

Prema njegovim rečima, od dualnog obrazovanja benefite imaju kompanije, pojedinci, čitava lokalna zajednica, region i Republika Srbija.

Cvetanović je podsetio da u Jablaničkom okrugu, četiri škole, od kojih je tri u Leskovcu i jedna u Vlasotincu realizuju dualno obrazovanje sa ukupno 32 kompanije.

Na ovaj način kompanije promovišu poslovnu kulturu društvene odgovornosti, pružajući šansu našim mladima, ambicioznim učenicima. Pored toga poslodavci se nalaze u dobroj poziciji, gde mogu da prepoznaju kapacitete i profil svakog kandidata, naveo je on.

Naglasio je da se dualno obrazovanje pokazalo kao prilika da učenici primenjuju teorijska znanja koja su stekli tokom školovanja i steknu radno iskustvo.

Ovako pripremljeni učenici sigurno će lakše naći posao, konstatovao je gradonačelnik Leskovca.

Snežana Radivojević iz Regionalne privredne Komore Leskovca ukazala je na značaj ove teme.

Predstavnici privredne komore Srbije su u stalnom kontaktu sa privredom i smatramo da je privreda jedna od ključnih karika realizacije dualnog obrazovanja. U ovoj školskoj godini, učenici prvog razreda mogu da se opredele za tri obrazovna profila, a to su modni krojač, industrijski mehaničar i tehničar mehatronike, rekla je ona.

Naglasila je i ulogu škola u realizaciji dualnog obrazovanje a pre svega koordinatora praktične nastave koji zajedno sa instruktorima iz kompanija i učenicima realizuju dualno obrazovanje.

Privrednoj komori Srbije je poverena realizacija obuka za instruktore u kompanijama i izdavanje licence. Do sada je obuku prošlo oko 400  instruktora iz kompanija i ono što predstoji do početka školske godine je organizacija narednih obuka za instruktore u celoj Srbija, odnosno i na području Jablaničkog i Pčinjskog okruga, precizirala je ona.

Snežana Radivojević je istakla da je „455 kompanije dalo podršku obrazovnim profilima u ovoj školskoj godini, a da se 280 novih priključilo procesu.

Što se tiče Jablaničkog i Pčinjskog okruga, oko 80 kompanija će sarađivati sa devet stručnih škola i 15 obrazovnih profila, rekla je ona.

Na značaj osnivanja i rada učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola, kao jednog od dobrih modela razvoja osećaja za inicijativu i preduzetništvo, ukazala je Sanja Radmilović, rukovodilac grupe u sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje i tom prilikom  predstavila Pravilnik o učeničkim zadrugama.

Prisutnima su se obratili i Tatjana Galijaš, predstavnik kompanije „Falke“ (Falke) koja je prezentovala implementaciju dualnog obrazovanja u svojoj kompaniji.

Vlasnik hotela „Nais“ Tomas Pavlović je predstavio svoja iskustva u primeni dualnog obrazovanja, dok je nastavnik veština u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac Momčilo Cenić govorio o iskustvu te škole u primeni tog modela.

Na temu „Nacionalnog okvir kvalifikacija“ govorila je Vesna Fabian, rukovodilac grupe za razvoj visokog obrazovanja. Fabian je istakla da „Nacionalni okvir kvalifikacija“ usklađuje sistem obrazovanja sa potrebama tržišta rada ali ne samo sa trenutnim potrebama već i sa budućim. Sistem „Nacionalnog okvir kvalifikacija“ je takav da priznaje i verifikuje sve vrste i nivoe kvalifikacija, ne samo one koje su stečene kroz formalno obrazovanje, već i one koje se stiču kroz neformalno obrazovanje tako i informalno učenje. Fabian je ukazala da „Nacionalni okvir kvalifikacija“ prepoznaje i da obrazovanje i sticanje kvalifikacija nije samo privilegija mladih ljudi, već se mogu steći i u odraslom dobu.

Na skupu koji je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavljeni su i pravilnici, standardi karijernog vođenja i savetovanja i Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija.

Promociju su prisustvovali predstavnici škola, među kojima su učenici srednjih škola, predstavnici Privredne komore Srbije, lokalne samouprave i predstavnici kompanija iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga.