Promocija Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja održana je 24. maja u Skupštini grada Jagodine.

Pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić istakla je u uvodnoj reči da je ceo tim Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije prisutan na promociji kako bi se razjasnilo koji su benefiti ovog modela obrazovanja za sve zainteresovana strane.

Mišljenja smo kao tim, koji se zajedno borio već tri godine da sistemski uvede kako zakon tako i model realizacije nastave, da zapravo mladi ljudi koji imaju stečena samo teorijska znanja zaista ne mogu da nakon željenog nivoa formalnog obrazovanja budu zapošljivi. Zato smo kreirali naš, jedinstveni, nacionalni model obrazovanja koji je usklađen sa potrebama privrede, što znači da smo vodili računa šta je potreba malih i srednjih preduzeća, istakla je pomoćnica ministra.

Ona je navela i da mladim ljudima treba ponuditi stimulativnu sredinu, što je u ovom slučaju jedna kompanija, gde oni mogu da procene zbog čega uče teoriju i na koji način mogu da steknu veštinu upravljanja znanjima.

Prema njenim rečima, krajem juna u Skupštinu ulazi i novi Zakon o visokim dualnim studijama.

To govori o tome da smo ozbiljno promišljali o reformi obrazovanja za sve naše mlade, mlade iz srednjeg stručnog obrazovanja i mlade iz visokog obrazovanja, rekla je ona.

Rukovodilac grupe u sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje Sanja Radmilović predstavila je rezultate Istraživanja o radu učeničkih zadruga koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizovalo tokom septembra 2018., u kome je učestvovalo 946 ustanova, odnosno, 699 osnovnih i 247 srednjih škola što je ukupno oko 50 odsto ukupnog broja svih osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Zamenica gradonačelnika Jagodine Snežana Vukašinović istakla je da taj grad 14 godina skreće pažnju svojim ubrzanim rastom i razvojem, jedinstvenom socijalnom politikom i brojnim beneficijama.

 Lokalna samouprava je dajući besplatno zemljište i infrastrukturu dovela veliki broj fabrika. Tržište se sada značajno promenilo i sada nam fali stručnih i osposobljenih radnika, a u mnogim strukama i zanimanjima imamo višak radne snage. I zato je pokrenuta priča o dualnom i preduzetničkom obrazovanju, putem kojih bi učenici trebalo da stiču praktična znanja i veštine i da se po završetku obrazovanja i vrlo brzo zaposle. Dualnom obrazovanju treba prići sa respektom i ozbiljno, izjavila je ona.

            Tokom promocije prikazan je rad Učeničke kompanije u Srednjoj školi, Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika „Svilajnac“, dok su na štandovima u holu Skupštine predstavljeni rezultati rada te učeničke kompanije.

            O dosadašnjem uspehu u realizaciji dualnog obrazovanja prisutnima je govorila i Ivana Kovačević, viši savetnik za razvoj obrazovanja u Privrednoj komori Srbije.

U ovom procesu privrednici su jako važna karika, međutim jako važna karika su i škole, odnosno da bi dualno obrazovanje bio uspešan proces veoma je važno da postoji stalna sprega između škola i predstavnika privrede, tačnije između koordinatora praktične nastave koji rade u školama i instruktora koji su zaposleni u kompanijama i koji su licencirani da obavljaju posao instruktora, istakla je ona.

Kovačević je dodala da su nedavna istraživanja pokazala da su učenici koji su završili obrazovanje po dualnom modelu, odnosno 70 odsto njih,  u roku od 6 meseci našli posao. Najveći broj njih upravo u kompanijama u kojima su imali učenje kroz rad.

Ovi podaci govore o ozbiljnosti kompanija koje su spremne da zaposle te učenike ali i o mladim ljudima koji menjaju svoju svest, zaključila je ona.

            Prisutnima se obratila i Bojana Stojanović iz kompanije Aunde (Aunde) koja je prezentovala implementaciju dualnog obrazovanja u svojoj kompaniji.

Događaju su pored predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredne komore Srbije prisustvovali i predstavnici osnovnih i srednjih škola, zvaničnika i predstavnika kompanija iz tog okruga.

Na skupu koji je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstvaljeni su podzakonski akti Zakona o dualnom obrazovanju – Pravilnik o raspoređivanju učenika za učenje kroz rad, Pravilnik o bližim uslovima, programu obuke i drugim pitanjima od zanačaja za polaganje ispita za instruktura, standardi karijernog vođenja i savetovanja, kao i Nacionalni okvir kvalifikacija koji usklađuje sistem obrazovanja sa potrebama tržišta rada ali ne samo sa trenutnim potrebama već i sa budućim.