Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovalo je u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici promociju Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja.

Učenici, roditelji, predstavnici škola, kompanija, školskih uprava, regionalnih privrednih komora i ostali zainteresovani imali su priliku da saznaju više o rezultatima koji su postignuti u prethodnom periodu u dualnom obrazovanju.

Pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gabrijela Grujić naglasila je tom prilikom da Srbija ima dobar obrazovni sistem, a da se dualnim obrazovanjem daje dodatna vrednost obrazovanju.

Filozofija obrazovanja je filozofija života svakog mladog čoveka koji živi u 21. veku. Moramo biti svesni da teorijska znanja nisu dovoljna da bismo se zaposlili u željenim zanimanjima, te da su kompetencije na delu, rekla je ona.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban. On je govorio o podršci koju taj grad pruža dualnom obrazovanju i o važnosti dualnog obrazovanja za regionalni razvoj.

Cilj uvođenja dualnog obrazovanja nije obrazovati učenike za rad u inostranstvu nego je  da se mladi učine konkurentnijim na tržištu rada, istakao je Laban.

Pomoćnica Pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine Biljana Kašerić je kroz brojke predstavila dualno obrazovanje na teirtoriji AP Vojvodine sa posebnim osvrtom na grad Suboticu.

Na teritoriji Vojvodine, po modelu dualnog obrazovanja se školuje više od 1.800 učenika u 82 odeljenja, 15 lokalnih samouprava, 24 srednje stručne škole, osam područja rada, za 17 obrazovnih profila, navela je ona.

Prisutnima se obratila i v.d. pomoćnika direktora Regionalne privredne komore Severnobačkog okruga Biljana Štavljanin.

Smatram da je dualno obrazovanje „vin vin“ situacija za sve učesnike, a pre svega za naše đake koji kroz učenje u školi stiču teorijska znanja, a učešćem u učenju kroz rad u kompanijama praktična znanja, rekla je ona.

U panel diskusiji učestvovali su predstavnici kompanija Simens i Kontitehh fluid (Contitech fluid) , a u ime Privredne komore Srbije govorila je Mirjana Kovačević.

Predstavnici kompanija su naveli da je dobrobit dualnog obrazovanja velika za kompanije, kao i za učenike koji pored stručnih kompetencija, tokom boravka u kompaniji razvijaju i timski duh, svest o značaju bezbednosti i zdravlja na radu.

Direktor Tehničke škole Željko Rajčić je naveo da škola ima formiran Tim za dualno obrazovanje i da se oko 80% učenika odmah nakon završetka dualnog obrazovanja zapošljava.

O prednostima koje dualno obrazovanje donosi učenicima govorili su i učenici koji su završili dualne obrazovne profile ali i oni koji se školuju po ovom modelu.

Posao sam dobio automatski, tačnije kompanija mi je dala ponudu za zaposlenje i nisam morao da prolazim kroz intervju i procese obuke, kao što prolaze novozaposleni, već sam nastavio da radim ono što sam započeo na učenju kroz rad. Zato dualno obrazovanje preporučujem i drugima, jer ne bi morali da traže posao nakon škole, već bi imali zagarantovan“, rekao je bivši učenik Tehničke škole koji je odmah po završetku školovanja dobio posao u kompaniji.

Na događaju su bili predstavljeni i Nacionalni okvir kvalifikacija i njegov značaj za razvoj dualnog obrazovanja, Publikacija posvećena dualnom obrazovanju. Predstavljeni su i Master plan implementacije Zakona o dualnom obrazovanju, Strategija komunikacije za podršku sprovođenju dualnog obrazovanja koju su nastali u okviru projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju „Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja“.