Проширена прелиминарна листа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује проширену прелиминарну листу докторанада са пројектом и докторанада без пројекта, након свеобухватног ревидирања прикупљених података, а с обзиром да кандидати испуњавају све услове Позива.

Проширена Прелиминарна листа докторанада са пројектом

Проширена Прелиминарна листа докторанада без пројекта

Обавештавају се млади истраживачи и НИО да у свему поступе као у обавештењу Министарства објављеном на сајту 28. марта 2018. године уз прве прелиминарне листе.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.