Основно образовање и васпитање

 

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба.

Основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и остварује се у два образовно-васпитна циклуса.

Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. За ученике првог циклуса организује се разредна настава. Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног језика, изборних и факултативних предмета, у складу са законом.

Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. За ученике другог циклуса организује се предметна настава.

За припаднике националне мањине предметна настава може да се организује из српског језика и језика националне мањине са елементима националне културе од првог разреда.

Обавештења

Упутство за спровођење завршног испита

Министарство просвете, науке и технолошког развоја жели да успостави јединствену методологију анкетирања изборних предмета, у циљу веће транспарентности и доступности образовања: АНКЕТИРАЊЕ ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ


 

Kалендар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2016/2017. годину

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе – школска 2016/2017. годинa

 

Закон о основама система образовања и васпитања

Преузмите Нацрт Закона

Од првог септембра без описних оцена

Од 1.септембра 2015.године имамо нови начин евидентирања описних оцена - направљена је четворостепена скала процене која осликава напредак ученика, као и тростепена скала која осликава ангажовање ученика за сваки предмет. Срећом, има још промена. О изазовима вођења дневника за комбинована одељења, као и описном оцењивању у првом разреду основног образовања и васпитања, погледајте у видео прилогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.