ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба.

Основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и остварује се у два образовно-васпитна циклуса.

Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. За ученике првог циклуса организује се разредна настава. Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног језика, изборних и факултативних предмета, у складу са законом.

Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. За ученике другог циклуса организује се предметна настава.

За припаднике националне мањине предметна настава може да се организује из српског језика и језика националне мањине са елементима националне културе од првог разреда.

ОБАВЕШТЕЊА

Јединствена листа наставника верске наставе за школску 2021/2022. годину


Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину


Нови термини одржавања такмичења и смотри ученика основних школа (април, мај и јун 2021. године)

Обавештавамо ученике и наставнике о новим терминима такмичења и смотри које су доставили организатори. У приложеној табели нису наведена такмичења која су раније одржана или су отказана за ову школску годину, као ни датуми када су одржани поједини нивои такмичења и смотри у претходном периоду, већ само они који су планирани за предстојећи период – до краја текуће школске године.

Пошто је до краја школске године остало веома мало термина расположивих за одржавање такмичења, није било могуће избећи њихова преклапања. Предложено је организаторима да у случају преклапања термина кад је реч о предметима из исте наставне области, покушају да ускладе време одржавања такмичења тако што ће једно такмичење бити одржано у преподневним, а друго у поподневним часовима.

Због ванредних околности пандемије вируса КОВИД-19 и жеље ученика да упркос неповољним околностима и у овој школској години ипак учествују на такмичењима и смотрама, сматрамо да је разложно затражити од свих, како од организатора тако и од учесника такмичења и смотри, разумевање за посебност ситуације у којој смо се сви нашли.

Очекујемо да организатори такмичења и смотри учине највише што могу у овој прилици, а да учесници такмичења и смотри поштују уложене напоре, определе се за такмичење у складу са својим највећим интересовањем и за које су најбоље припремљени, као и да не очекују од организатора да у наведеним околностима могу испунити све њихове жеље и очекивања.ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ИНОСТРАНСТВУ

 


КОНТАКТИ:

Технички секретар Сектора, канцеларија 22 ,6 спрат 011/3631-822 011/3622-317
Група за основно образовање и васпитање, канцеларија 17, 6 спрат 011/3631-906 011/3613-166
Група за правне послове, канцеларија 18, 6 спрат 011/3631-353 011/3616-384
Група за Е просвету, кацеларија 22, 6 спрат  011/3631-821  011/3671-528

Закон о основама система образовања и васпитања

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.