ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

 

Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба.

Основно образовање и васпитање је обавезно, траје осам година и остварује се у два образовно-васпитна циклуса.

Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. За ученике првог циклуса организује се разредна настава. Изузетно, за ученике првог циклуса може да се организује предметна настава из страног језика, изборних и факултативних предмета, у складу са законом.

Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. За ученике другог циклуса организује се предметна настава.

За припаднике националне мањине предметна настава може да се организује из српског језика и језика националне мањине са елементима националне културе од првог разреда.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ИНОСТРАНСТВУ

 


A

ОБАВЕШТЕЊА


КОНТАКТИ:

Технички секретар Сектора, канцеларија 22 ,6 спрат 011/3631-822 011/3622-317
Група за основно образовање и васпитање, канцеларија 17, 6 спрат 011/3631-906 011/3613-166
Група за правне послове, канцеларија 18, 6 спрат 011/3631-353 011/3616-384
Група за Е просвету, кацеларија 22, 6 спрат  011/3631-821  011/3671-528

Закон о основама система образовања и васпитања

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.