OSNOVNO OBRAZOVANjE I VASPITANjE

 

Osnovno obrazovanje i vaspitanje je delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno, traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovno-vaspitna ciklusa.

Prvi ciklus obuhvata prvi, drugi, treći i četvrti razred. Za učenike prvog ciklusa organizuje se razredna nastava. Izuzetno, za učenike prvog ciklusa može da se organizuje predmetna nastava iz stranog jezika, izbornih i fakultativnih predmeta, u skladu sa zakonom.

Drugi ciklus obuhvata peti, šesti, sedmi i osmi razred. Za učenike drugog ciklusa organizuje se predmetna nastava.

Za pripadnike nacionalne manjine predmetna nastava može da se organizuje iz srpskog jezika i jezika nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture od prvog razreda.

OBRAZOVNO-VASPITNI RAD NA SRPSKOM JEZIKU U INOSTRANSTVU

KONTAKTI:

Tehnički sekretar Sektora, kancelarija 22 ,6 sprat 011/3631-822 011/3622-317
Grupa za osnovno obrazovanje i vaspitanje, kancelarija 17, 6 sprat 011/3631-906 011/3613-166
Grupa za pravne poslove, kancelarija 18, 6 sprat 011/3631-353 011/3616-384
Grupa za E prosvetu, kacelarija 22, 6 sprat  011/3631-821  011/3671-528

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.