СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученик који је од школске 2010/2011. до школске 2013/2014. године завршио осми разред, а није обавио завршни испит, завршни испит обавља у складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, број 1/11), Правилником о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, број 1/12) и Правилником о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 1/14) – део текста стучног упутства.

>> СТРУЧНО УПУТСВО за спровођење уписа ученика у средњу школу 

за школску 2016/2017. годину


ПРЕУЗМИТЕ СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ПРЕУЗМИТЕ КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

ОБРАСЦИ:

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА ОСМОГ РАЗРЕДА ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЛАГОЂАВАЈУ УСЛОВИ И САДРЖАЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

3  ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА ОСМОГ РАЗРЕДА СА СМЕТЊАМА ВИДА КОЈИ СУ СЕ ОБРАЗОВАЛИ ПРЕМА НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА БЕЗ ИОП-а2, A ЗА КОЈЕ СЕ ПРИЛАГОЂАВАЈУ УСЛОВИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА У БАЗИ ПОДАТАКА

ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ ПОДАТАКА РОДИТЕЉАПОСМАТРАЧА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ

6 ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

7 ЗАПИСНИК О ТОКУ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

ЗАПИСНИК О ТОКУ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – МАТЕМАТИКА

 ЗАПИСНИК О ТОКУ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

8 ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ШИФРОВАЊЕ – СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

8а ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ШИФРОВАЊЕ – МАТЕМАТИКА

8б ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ШИФРОВАЊЕ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

9 ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ – СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

9а ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ – МАТЕМАТИКА

 ЗАПИСНИК О ДИСТРИБУЦИЈИ ТЕСТОВА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

10 ПРЕГЛЕД ПРИВРЕМЕНИХ РЕЗУЛТАТА НА НИВОУ ПОЈЕДИНАЧНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

10а ПРЕГЛЕД ПРИВРЕМЕНИХ РЕЗУЛТАТА НА НИВОУ ПОЈЕДИНАЧНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

10б ПРЕГЛЕД ПРИВРЕМЕНИХ РЕЗУЛТАТА НА НИВОУ ПОЈЕДИНАЧНОГ ЗАДАТКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ-КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

11 ПРИГОВОР НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

12 ОДГОВОР НА ПОДНЕТИ ПРИГОВОР НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

12а ОДГОВОР ОКРУЖНЕ КОМИСИЈЕ НА ПОДНЕТИ ПРИГОВОР НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

 

 

ПРИЛОЗИ СТРУЧНОМ УПУТСТВУ:

УПУТСТВО ЗА ПРЕДСЕДНИКА ШКОЛСКЕ КОМИСИЈЕ – ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

УПУТСТВО ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

УПУТСТВО ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЧЕ

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

УПУТСТВО ЗА СУПЕРВИЗОРЕ

УПУТСТВО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка

Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита за школе које остварују програм основног образовања одраслих


 

 


 

 

 

 

 

 

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.