STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE ZAVRŠNOG ISPITA

NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: odrasli). Završni ispit se polaže u junskom roku. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku.

Učenik koji je od školske 2010/2011. do školske 2013/2014. godine završio osmi razred, a nije obavio završni ispit, završni ispit obavlja u skladu sa Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik”, broj 1/11), Pravilnikom o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik”, broj 1/12) i Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 1/14) – deo teksta stučnog uputstva.

>> STRUČNO UPUTSVO za sprovođenje upisa učenika u srednju školu 

za školsku 2016/2017. godinu


PREUZMITE STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE ZAVRŠNOG ISPITA

PREUZMITE KALENDAR AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENjE ZAVRŠNOG ISPITA 

 

OBRASCI:

JEDINSTVENI SPISAK UČENIKA

PODACI O UČENICIMA OSMOG RAZREDA ZA KOJE SE PRILAGOĐAVAJU USLOVI I SADRŽAJI ZAVRŠNOG ISPITA

3  PODACI O UČENICIMA OSMOG RAZREDA SA SMETNjAMA VIDA KOJI SU SE OBRAZOVALI PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA BEZ IOP-a2, A ZA KOJE SE PRILAGOĐAVAJU USLOVI I NAČIN POLAGANjA ZAVRŠNOG ISPITA

IZJAVA O TAČNOSTI PODATAKA U BAZI PODATAKA

4a IZJAVA O KORIŠĆENjU PODATAKA RODITELjAPOSMATRAČA

IDENTIFIKACIONE KARTICE

6 ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA DEŽURNE NASTAVNIKE

6a ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA DEŽURNE NASTAVNIKE

6b ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA DEŽURNE NASTAVNIKE

7 ZAPISNIK O TOKU POLAGANjA ZAVRŠNOG ISPITA – SRPSKI/MATERNjI JEZIK

7a ZAPISNIK O TOKU POLAGANjA ZAVRŠNOG ISPITA – MATEMATIKA

7b ZAPISNIK O TOKU POLAGANjA ZAVRŠNOG ISPITA – KOMBINOVANI TEST

8 ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA ŠIFROVANjE – SRPSKI/MATERNjI JEZIK

8a ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA ŠIFROVANjE – MATEMATIKA

8b ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA ŠIFROVANjE – KOMBINOVANI TEST

9 ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA PREGLEDANjE – SRPSKI/MATERNjI JEZIK

9a ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA PREGLEDANjE – MATEMATIKA

9b ZAPISNIK O DISTRIBUCIJI TESTOVA ZA PREGLEDANjE – KOMBINOVANI TEST

10 PREGLED PRIVREMENIH REZULTATA NA NIVOU POJEDINAČNOG ZADATKA NA ZAVRŠNOM ISPITU IZ SRPSKOG/MATERNjEG JEZIKA

10a PREGLED PRIVREMENIH REZULTATA NA NIVOU POJEDINAČNOG ZADATKA NA ZAVRŠNOM ISPITU IZ MATEMATIKE

10b PREGLED PRIVREMENIH REZULTATA NA NIVOU POJEDINAČNOG ZADATKA NA ZAVRŠNOM ISPITU-KOMBINOVANI TEST

11 PRIGOVOR NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA

12 ODGOVOR NA PODNETI PRIGOVOR NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA

12a ODGOVOR OKRUŽNE KOMISIJE NA PODNETI PRIGOVOR NA REZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA

 

 

 

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.