STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE ZAVRŠNOG ISPITA

NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: odrasli). Završni ispit se polaže u junskom roku. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku.

Učenik koji je od školske 2010/2011. do školske 2013/2014. godine završio osmi razred, a nije obavio završni ispit, završni ispit obavlja u skladu sa Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik”, broj 1/11), Pravilnikom o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Prosvetni glasnik”, broj 1/12) i Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 1/14) – deo teksta stučnog uputstva.

>>> STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE ZAVRŠNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA za školsku 2016/2017. godinu pogledajte OVDE

*** Odluka o tajnosti podataka u testovima na završnom ispitu


Posebna uputstva za učesnike u završnom ispitu pogledajte OVDE

Obrasce za sprovođenje ispitnih aktivnosti pogledajte OVDE

* Smernice za planiranje, organizovanje i sprovođenje završnog ispita na kraju obaveznog obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška pogledajte OVDE

* Smernice za planiranje, organizovanje i sprovođenje završnog ispita za škole koje ostvaruju program osnovnog obrazovanja odraslih pogledajte OVDE

 

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.