Ученички и студентски стандард и инвестиције

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора и праћење и  стручна обрада аката из ових области које доноси Влада; праћење  поступка утврђивања испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи државним службеницима у Одељењу у поступању по предметима и представкама грађана и установа; сарадњу са установама ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи директорима, секретарима и запосленима у установама; израду предлога годишњег финансијског плана у сарадњи са Сектором за финансије и праћење извршење буџета за област ученичког и студентског стандарда и ученичких и студентских кредита и стипендија; праћење и реализацију редовне делатности установа ученичког и студентског стандарда и остваривање сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда и израду извештаја; праћење и  ажурирање електронске документације и базе података и информације из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и израду извештаја; сарадњу са Заводом за здравствену заштиту студената, органима и организацијама, инспекцијским органима у овој области, Просветним прегледом, министарством надлежним за послове финансија и другим органима и установама;

Контакт особа: Марина Хасановић, начелник одељења

Мејл: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Телефони: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Група за ученички и студентски стандард

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

Контакт особа: Драгана Радојичић, руководилац групе 

Mејл: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Контакт телефон: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије реализују се многобројне активности у складу са два Програма прописана Законом (Програм индивидуална помоћ ученицима и Програм индивидуална помоћ студентима), а којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената.

Све програмске активности спроводе се расписивањем Конкурса. Конкурс се објављује на сајту Министарства, чиме су доступни најширој јавности. Рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање Програма, као и друга питања од значаја за спровођење Конкурса садржани су у објављеним Конкурсима за сваку од програмских активности.

У Групи обављају се и послови који се односе на: утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената, припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

Контакт особа:  Мирослав Лукић, руководилац групе 

 • Телефонске консултације могу се  добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, на бројеве : 011/ 2403-547 и  011/3806-914.
 • Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.
 • Мејл ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

 

         Актуелно: • Коначнау листу кандидата за ученичку стипендију за школску 2018/19. можете погледати на линку http://studenti.unicreditbank.rs .
 • Коначну листу кандидата за ученички кредит за школску 2018/19. можете погледати на линку http://studenti.unicreditbank.rs .      *Обавештавамо ученике и студенте који су стекли услов за наставак коришћења стипендије за изузетно надарене, а конкурисали су и добили стипендију или други сличан облик давања из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе, да имају законску обавезу да се одрекну једне стипендије и томе нас обавесте путем e-maila: studenti@mpn.gov.rs


 • Предлог ранг листе кандидата за студентску стипендију за школску 2018/19.  – http://studenti.unicreditbank.rs

       *Рок за подошење приговора/жалбе је 8 дана ( до 14 децембра 2018.)


 • ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ:

   Тестирање за ученичке и студентске стипендије за изузетно надарене ученике и студенте за школску 2018/2019. годину, обавиће се у периоду од 23. новембра у 00ч до 25. новембра до 24.00 часа. Кандидати ће на адресу електронске поште добити персонализовани линк за тестирање који ће бити активан само у наведеном периоду и доступан са сваког места које има интернет конекцију. У истом маилу биће достављени и остали подаци неопходни за логовање на систем. Уколико неко од кандидата не добије линк до четвртка 22. новембра до 15 часова, неопходно је да прво провери директоријум са нежељеном поштом (spam, junk etc.) Ако у тим директоријумима не пронађе поруку са позивом за тестирање, потребно је да контактирају подршку на адресу електронске поште talenti@totalassessment.net. Позив  за контролно тестирање које ће бити одржано 1. децембра у Београду, Нишу и Новом Саду, послаће се по обављеној обради података.
  Напомињемо, да је важно да кандидати самостално приступе тестирању, јер ће се накнадним тестирањем у контролисаним условима, вршити поређење резултата, једног броја кандидата.  


 • Предлог ранг листе кандидата за ученичке стипендије и ученичке кредите за школску 2018/19. годину можете погледајти на линку http://studenti.unicreditbank.rs
 • Образац жалбе/приговора за ученичке стипендије – Рок за подношење приговора/жалбе је 8 дана, до 20. новембра 2018. године. Приговор/жалба се подноси Министарству просвете, науке и технолошког развоја, преко школе коју учених похађа.

 • ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ:

– Обавештавају се кандидати који се пријављују за тестирање, да се искључиво пријављују преко линка који је истакнут у обавештењу на интернет страници Министарства http://fakultet.totalassessment.net/prijava/.
Ове школске године је уведено он-лине пријављивање, без обавезе кандидата да подносе пријаву са документацијом поштом.
Ученици и студенти који добију стипендију, биће накнадно информисани о процедури и начину потписивања уговора.КОНКУРСИ:

 • Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2018/19. годину

*Текст конкурса

 • Обавештење за надарене ученике и студенте – Пријава на конкурс

*Текст обавештења

 • Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину

*Текст конкурса
* Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

* Текст конкурса
*Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за доделу ученичких кредита за школску 2018/19. годину

* Текст конкурса
* Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2018/19. годину

*Текст конкурса
* Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/2019. годину 

*Текст конкурса 

 • Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2018/2019. годину

*Текст конкурса

 • Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама:
  1.„РадојкаЛакић“наАвали 
  2. „Ратко Митровић“ на Златибору, за школску 2018/2019. годину

* Текст конкурса


 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

011/2403-036
011/2403-320
Захумска 14

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.