Ученички и студентски стандард

 

Група за ученички и студентски стандард

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

Контакт особа:  Марина Хасановић, руководилац групе 

Mејл: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Контакт телефон: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије реализују се многобројне активности у складу са два Програма прописана Законом (Програм индивидуална помоћ ученицима и Програм индивидуална помоћ студентима), а којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената.

Све програмске активности спроводе се расписивањем Конкурса. Конкурс се објављује на сајту Министарства, чиме су доступни најширој јавности. Рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање Програма, као и друга питања од значаја за спровођење Конкурса садржани су у објављеним Конкурсима за сваку од програмских активности.

У Групи обављају се и послови који се односе на: утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената, припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

Контакт особа:  Мирослав Лукић, руководилац групе 

 • Телефонске консултације могу се  добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, на бројеве : 011/ 2403-547 и  011/3806-914.
 • Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.
 • Мејл ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

Извештај:

Решењем министра просвете и спорта, Број 451-02-02235/2005-05 од 03.10.2005. године, а у складу са чланом 4. Уговора о студентском кредиту, почиње отплата студентског кредита и ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита, које је упућено овлашћеној банци за вршење дела стручних послова везаних за кредитирање и стипендирање студената- Универзал банци ад. Београд, број уговора 451-02-36/2000-05 од 04.04.2000. године.

До данас, на основу извештаја овлашћене УниКредит банке, за послове пружања банкарских услуга за исплату ученичких и студентских кредита и стипендија и обављање дела стручних послова, број уговора 404-02-77/2014-05/7 од 12.09.2014 године,је ослобођено 100% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 30 184 корисника у укупном износу од 2.391.900.250,00 динара. Исто тако је и ослобођено 50% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 2 951 корисник у укупном износу од 186.306.095,00 динара. 

 

         Актуелно:


>>> Коначна ранг листа ученичких и студентских стипендија за изузетно надарене ученике и студенте за школску 2017/18. годину

>>> Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2017/2018. годину

>>> Коначну листу кандидата за студентски кредит и студентску стипендију за школску 2017/18. годину. можете погледати на адреси: http://studenti.unicreditbank.rs

>>> Предлог ранг листе кандидата за студентски кредит и студентску стипендију за школску 2017/18. годину

>>> Списак стипендиста надарених ученика и студената који су стекли право да продуже стипендију у школској 2017/18. години

> Одобрено је 11. 494 ученичке стипендије у складу са условима из Конкурса (успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице)
Рок за подношење приговора/жалбе је 8 дана (до 16. новембра 2017. године)


 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

***Текст конкурса

 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

***Текст конкурса

 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

***Текст конкурса

 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

***Текст конкурса

 • КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

***Текст конкурса


 • Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2017/2018. годину*** Текст конкурса 
 • Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину*** Текст конкурса
 • Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама:
  1. „Радојка Лакић“ на Авали
  2. „Ратко Митровић“ на Златибору, за школску 2017/2018. годину
  *** Текст конкурса


» Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2017. години.

ПРЕУЗМИТЕ  ОДЛУКУ О ДОДЕЉЕНИМ ДОТАЦИЈАМА СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2017. ГОДИНИ по расписаном Јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2017.години

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ: Листе вредновања и рангирања пријављених програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2017.години

» КОНАЧНУ ранг листу одобрених стипендија за изузетно андарене ученике и студенте за школску 2016/2017. годину можете погледати ОВДЕ

» КОНАЧНОЈ ранг листи одобрених студентских кредита и стипендија за школску 2016/2017. годину можете пристутити укуцавањем ЈМБГ броја на линку http://studenti.unicreditbank.rs 

» КОНАЧНОЈ ранг листи одобрених ученичких кредита и стипендија за школску 2016/2017.годину можете пристутити укуцавањем ЈМБГ броја на линку http://studenti.unicreditbank.rs 


 


СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

011/2403-036
011/2403-320
Захумска 14

 

Брине те завршни испит?

У сусрет завршном испиту: Зорана Лужанин, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, о саветима за полагање завршног испита. Завршни испит се састоји из три дела: 1. Српски језик, полаже се у понедељак 15. јуна 2015. године; 2. Математика, уторак 16. јунa 2015. године; 3. Комбиновани тест, среда, 17.

Који студент је ,,успешан студент'' ?

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.