Ученички и студентски стандард

 

Група за ученички и студентски стандард

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

Контакт особа:   Марина Хасановић, руководилац групе 

мејл: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

телефон: 011/2403-036

 

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије обављају се послови који се односе на: спровођење поступка за остваривање права на кредите и стипендије ученика и студената; утврђивање износа и исплату кредита и стипендија ученика и студената; стручну обраду материјала за Републичком фондацијом за развој научног и уметничког подмлатка и друге послове у складу са законом.

Контакт особа:   Стевица Пиварски, руководилац групе 

мејл: stevica.pivarski@mpn.gov.rs

телефон: 011/3806-914

 

Извештај:

Решењем министра просвете и спорта, Број 451-02-02235/2005-05 од 03.10.2005. године, а у складу са чланом 4. Уговора о студентском кредиту, почиње отплата студентског кредита и ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита, које је упућено овлашћеној банци за вршење дела стручних послова везаних за кредитирање и стипендирање студената- Универзал банци ад. Београд, број уговора 451-02-36/2000-05 од 04.04.2000. године.

До данас, на основу извештаја овлашћене УниКредит банке, за послове пружања банкарских услуга за исплату ученичких и студентских кредита и стипендија и обављање дела стручних послова, број уговора 404-02-77/2014-05/7 од 12.09.2014 године,је ослобођено 100% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 30 184 корисника у укупном износу од 2.391.900.250,00 динара. Исто тако је и ослобођено 50% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 2 951 корисник у укупном износу од 186.306.095,00 динара.


Од 01.01.2016 године, до 31.12.2016 године, укупна средства од повраћаја студентских кредита износе 761.809.826,92 динара.

 

 

         Актуелно:

» Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2017. години.

ПРЕУЗМИТЕ  ОДЛУКУ О ДОДЕЉЕНИМ ДОТАЦИЈАМА СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2017. ГОДИНИ по расписаном Јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2017.години

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ: Листе вредновања и рангирања пријављених програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2017.години

Преузмите ТЕКСТ КОНКУРСА, преузмите КОНКУРНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ // Рок за пријављивање од 23.02. до 09.03.2017.године

» КОНАЧНУ ранг листу одобрених стипендија за изузетно андарене ученике и студенте за школску 2016/2017. годину можете погледати ОВДЕ

» КОНАЧНОЈ ранг листи одобрених студентских кредита и стипендија за школску 2016/2017. годину можете пристутити укуцавањем ЈМБГ броја на линку http://studenti.unicreditbank.rs 

» КОНАЧНОЈ ранг листи одобрених ученичких кредита и стипендија за школску 2016/2017.годину можете пристутити укуцавањем ЈМБГ броја на линку http://studenti.unicreditbank.rs 

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

011/363-1479 Немањина 22-26
011/3615-085 V спрат, Б крило,
факс 3615-037 канцеларија број 7

 

СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

011/380-6914 Захумска 14

Брине те завршни испит?

У сусрет завршном испиту: Зорана Лужанин, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, о саветима за полагање завршног испита. Завршни испит се састоји из три дела: 1. Српски језик, полаже се у понедељак 15. јуна 2015. године; 2. Математика, уторак 16. јунa 2015. године; 3. Комбиновани тест, среда, 17.

Који студент је ,,успешан студент'' ?

Сазнај

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.