Predstavnici prosvetnih vlasti nemačke pokrajine Baden-Virtemberg, jedne od najbogatijih u toj zemlji, pohvalili su reforme u srpskom obrazovnom sistemu i poručili da je upravo to ono što i oni žele da postignu i čemu teže.

Savetnici za obrazovanje nemačke pokrajine su u Frajburgu, na Simpozijumu konzularnih predstavnika, koordinatora i nastavnika koji predaju maternji jezik u pokrajini Baden – Virtemberg, istakli da su veoma zainteresovani za obrazovne politike kojima se rukovodilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u sprovođenju i primeni nove paradigme obrazovanja.

Ministar prosvete Mladen Šarčević i pomoćnica ministra Vesna Nedeljković su sa nemačkim kolegama razgovarali o obrazovnom sistem i planu nastave u Baden-Virtembergu i Srbiji.

Srpska delegacija je predstavila reforme i procese koji su u toku, izmenu zakonske regulative, kao i napore i učinjene korake u donošenju i primeni novog kurikuluma orijentisanog na kompetencije i ishode, broj obučenih nastavnika, digitalnog obrazovnog sistema, razvoj ključnih i međupredmetnih kompetencija, kao i načelno nova polazišta za donošenje nove Strategije 2030.

Ministru Šarčeviću je ukazana i čast da otvori simpozijum, gde je on istakao značaj učenja maternjeg jezika, kulture, tradicije i nasleđa.

Istinska spoznaja o sopstvenom identitetu i očuvanju jezika doprinosi, ne samo povezivanju srpske dijaspore, već i građenju demokratskih kompetencija i građanskih vrednosti, rekao je Šarčević

Ministar je zahvalio Vladi Nemačke, ne samo na organizovanju stručnih skupova, već i na materijalnoj podršci koju daje za unapređenje kvaliteta nastave na maternjem jeziku.

Posebno važna činjenica je da je u porastu broj učenika koji u nemačkoj pohađaju dopunsku nastavu na srpskom jeziku i uče maternji jezik, kulturu i tradiciju, kao i da je u ovom trenutku u Nemačkoj taj broj najveći u poređenju sa ostalim zemljama Zapadne Evrope, zaključio je Šarčević.