Prosvetni inspektori danas su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem aplikacije esDnevnik, čiji je cilj objektivnije i efikasnije vođenje evidencije o obrazovno-vaspitnom radu učenika.

 Način na koji funkcioniše elektronski dnevnik, odnosno kako se evidentiraju ocene, izostanci, pohvale i primedbe, ali i ostale prednosti koje nudi esDnevnik, prosvetni inspektori mogli su da vide na obuci u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu.

 Prezentacija sadržaja elektronskog dnevnika, odnosno aplikacije  esDnevnik za prosvetne savetnike i rukovodioce školskih uprava, zakazana je za sutra, takođe u Prvoj ekonomskoj školi.

 Budući da je cilj da se elektronski dnevnik uvede u sve osnovne i srednje škole, važno je da se prosvetni savetnici i prosvetni inspektori upoznaju sa strukturom, sadržajem i mogućnostima esDnevnika.