Prvi sastanak Komisije za praćenje aktivnosti za uvođenje ispita kojima se završava određeni nivo srednjeg obrazovanja održan je 24. januara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zadatak komisije je da prati celokupan proces pripreme državne mature – pripreme ustanova srednjeg i visokog obrazovanja, sprovođenje IPA projekta „Unapređenje srednjeg obrazovanja i vaspitanja putem uvođenja ispita“, analizu procesa i davanje preporuka za njegovo unapređivanje. 

Početku sastanka prisustvovao je ministar prosvete Mladen Šarčević koji je članove komisije upoznao sa aktuelnostima u obrazovnom sistemu koje su značajne  za proces uvođenja  državne mature.

Predsednica komisije je državni sekretar Ana Langović Milićević, a članovi  predstavnici svih relevantnih i zainteresovanih strana u procesu implementacije državne mature.

Među članovima su i predstavnici srednjeg i visokog obrazovanja, kao i univerziteta, fakulteta, udruženja roditelja, civilnog sektora, ali i pomoćnici ministra prosvete onih sektora u čijoj je nadležnosti sprovođenje projekta.