MATERIJALI ZA PREUZIMANjE:

I

Publikacija TIMSS 2015 u Srbiji

  • Materijal preuzmite OVDE
I

Izveštaj TIMSS 2015

  • Materijal preuzmite OVDE
I

Prezentacija rezultata TIMSS 2015

  • Materijal preuzmite OVDE
I

Knjiga rezimea sa nacionalne konferencije TIMSS 2015 u Srbiji

  • Materijal preuzmite OVDE
I

Zbirka zadataka TIMSS 2011 iz matematike

  • Materijal preuzmite OVDE
I

Zbirka zadataka TIMSS 2011 iz prirodnih nauka

  • Materijal preuzmite OVDE

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.