Radionica Uključivanje u formalno obrazovanje dece izbeglica/migranata, a koju su organizovali UNICEF, Centar za obrazovne politike i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održana je u Beogradu 3. i 4. jula 2017. godine. Dvodnevi rad je planirana aktivnost u okviru projekta Podrška učenicima izbeglicama/migrantima na teritoriji Republike Srbije sa ciljem identifikovanja izazova koji su uočeni u toku prijema i podrške učenicima, radi utvrđivanja modela i pojedinačnih aktivnosti koji mogu doprineti prevazilaženju izazova u primeni Stručnog uputstva za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja, izrade nacrta Programa dobrodošlice za decu migrante i izbeglice, utvrđivanja potreba škola za podrškom i pripremama obrazovnih ustanova za uključivanje učenika migranata u obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini.

Radionici su prisustvovali predstavnici škola i predškolskih ustanova koji su bili uključeni u projekat, predstavnici Ministarstva sa prosvetnim savetnicima iz školskih uprava sa čijih teritorija su škole i predškolske ustanove, predstavnici centara za socijalni rad, ZUOV-a, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija (UNICEF, UNHCR, Save the Children, PIN, Adra, DRC i dr.)

Skup su pozdravile Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja u UNICEF-u, i Jasminka Čekić Marković , direktorka Centra za obrazovne politike.