Радна група за израду предлога нормативних аката за радно место секретара установе доуниверзитетског образовања и ближе уређење рада заједничке стручне службе отпочела је са радом.

На територији града Београда заказани су састанци са секретарима установа, а у наредном периоду биће одржани састанци са секретарима установа  у неколико већих градова у Републици Србији.

Састанци на територији града Београда:

  • Техничка школа, Омладинских бригада 25, Нови Београд у 12 часова, 01.2020. године, општине: Нови Београд, Земун и Сурчин;
  • ОШ „Бора Станковић“, Паунова 19а, Вождовац, у 13 часова, 30.01.2020. године, општине: Вождовац, Савски венац, Младеновац, Сопот, Лазаревац;
  • ОШ „НХ Синиша Николајевић“, Тимочка 24, Врачар, у 12 часова,01.2020. године, општине: Врачар, Палилула, Звездара, Стари град, Гроцка;
  • XIII београдска гимназија, Љешка 47, Чукарица, у 12 часова, 3.02.2020. године, општине: Чукарица, Раковица, Барајево, Обреновац.

 

 Координатор радне групе је Славица Ђорђевић.

Ближе информације о раду Радне групе, организацији и начину рада могу се добити на  број телефона: 011/3616-293  и mail адресу: slavica.djordjevic@mpn.gov.rs.