Pomoćnica ministra za osnovno i predškolsko obrazovanje Vesna Nedeljković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević,  direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Lo i šef Predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Hans Fridrih Šoder, posetili su jutros osnovnu školu „Jovan Ristić“ u Borči u kojoj će ove godine nastavu pohađati i deca migranti. Školski rančevi sa didaktičkim materijalima podeljeni su svoj deci osnovne škole „Jovan Ristić“, među kojima su i deca migranti i deca iz socijalno ugroženih porodica.

Pomoćnica za predškolsko i osnovno obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vesna Nedeljković ukazala je da je, nakon prošlogodišnjeg učešća ministarstva  u projektu „Podrška učenicima izbeglicama/migrantima na teritoriji  Republike Srbije“ realizovanim zajedno sa UNICEF-om i  drugim partnerima, kojim je 200 učenika izbeglica pohađalo naše škole, ministar propisao Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica/tražilaca azila u sistem obrazovanja i vaspitanja.

Njime je omogućeno da sistemski pripremimo ulazak sve dece izbeglica, njih 645,  u sistem osnovnog obrazovanja i vaspitanja koje je zakonom propisano kao obavezno i besplatno.Učenici će pohađati škole na teritoriji 17 opština gde se nalaze kolektivni centri u svim delovima Srbije, a nastavnici u školama gde su raspoređeni već su pohađali obuku za primenu Stručnog uputstva.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ranije je najavilo niz novih projekata i platformi, koji imaju za cilj podršku ranjivim kategorijama migranata, naročito deci. Ministar Đorđević je istakao da sva deca u Srbiji moraju imati isti tretman, bez obzira na versku, nacionalnu pripadnost i socijalni status i dodao da je nesmetano obrazovanje svakog deteta jedno od osnovnih ljudskih prava. Đorđević je dodao i da Ministarstvo konstantno radi na unapređenju u oblasti podrške osetljivim grupama dece, kao što su deca bez roditeljskog staranja, deca u zavodima za vaspitanje i deca migranti.

Ovaj trenutak predstavlja pravu priliku da zaštitimo pravo na obrazovanje dece izbeglica i migranata. Za njih je obrazovanje od suštinskog značaja, jer im pruža stabilnost i osećaj normalnosti. Obrazovanje je jedna od retkih stvari koje mogu da ponesu sa sobom u svoje buduće živote. UNICEF blisko sarađuje sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Komesarijatom za izbeglice i migracije, kako bismo osigurali da ove godine najmanje 700 dece može da ide u škole na lokacijama u kojima postoje prihvatni centri. Obezbeđujemo podizanje kapaciteta u školama – za oko 500 članova školskih timova iz oko 90 škola iz 17 lokalnih samouprava, kao i rančeve i školski pribor za izbegličku i migrantsku decu školskog uzrasta, izjavio je direktor UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen Lo.

Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Hans Fridrih Šoder rekao je da je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice srećna što vidi da deca izbeglica i migranata kreću u školu zajedno sa njihovim vršnjacima iz Srbije.

Ovo je uzbudljiv dan za sve nas, a posebno za decu koja su prešla dug, težak put iz svojih domovina. Uveren sam da će steći puno novih drugova i drugarica i da će vredno učiti. UNHCR ostaje opredeljen da nastavi da pruža čvrstu podršku vladi Srbije u svim njenim uspešnim naporima da postupa humano prema izbeglicama, a od čega će korist imati i lokalne zajednice, rekao je Šoder.

Osnovna škola „Jovan Ristić“ već je učestvovala u mnogim projektima, ali je kroz  projekat  „Podrška učenicima izbeglicama/migrantima na teritoriji  Republike Srbije“ u toku prošle školske godine obrazovala sedam dečaka uzrasta od 13 do 15 godina iz Avganistana, a od marta 2017. godine. 13 učenika od 7 do 17 godina. Sa sjajnim iskustvom koje ima, ove školske godine upisuje 12 učenika i učenica iz Avganistana koji će pohađati nastavu od 4. do 8. razreda.