Nacionalni prosvetni savet raspisao je dopunski Javni poziv, upućen svim zainteresovanim licima iz reda stručnjaka za odgovarajuće oblasti za podnošenje prijave za izbor članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta  za obavezne nastavne predmete i izborne programe u osnovnoj i srednjoj školi.

Javni poziv raspisuje se za ekspertizu  rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta  u osnovnoj i srednjoj školi za sledeće obavezne nastavne predmete i izborne programe: Srpski kao nematernji jezik, Maternji jezik/Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, Strani jezik (engleski, francuski, nemački, ruski, španski i italijanski jezik), Fizika, Hemija, Biologija, Geografija, Istorija, Svet oko nas /Priroda i društvo, Muzička kultura, Likovna kultura, Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Sociologija sa pravima građana i Filozofija.

Prijave u pisanoj formi, zajedno sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, Nacionalnom prosvetnom savetu, Bul. Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: Za javni poziv za izbor članova stručne komisije. Obavezno na koverti naznačiti nastavni predmet za koji se podnosi konkursna prijava.

Rok za podnošenje prijave je 1. jul 2019. godine.