Nacionalni prosvetni savet je raspisao dopunski Javni poziv za izbor članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete i izborne programe u osnovnoj i srednjoj školi.

Javni poziv raspisan je na osnovu člana 2. Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za izbor članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika („Službeni glasnik RS“, broj 94/18).

    Javni poziv raspisan je za ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta u osnovnoj i srednjoj školi za sledeće obavezne nastavne predmete i izborne programe:

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik (engleski, francuski, nemački, ruski, španski i italijanski je
 3. Fizika
 4. Hemija
 5. Biologija
 6. Geografija
 7. Istorija
 8. Muzička kultura
 9. Likovna kultura
 10. Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 11. Sociologija sa pravima građana
 12. Filozofija

Na Javni poziv, koji je trajao od 4.juna do 1.jula 2019. godine pristiglo je 27 prijava iz različitih oblasti, a Komisija, sastavljena od članova Nacionalnog prosvetnog saveta, izvršila je vrednovanje pristiglih prijava i odabrala 21 eksperta za predmete: srpski jezik, fizika, geografija, hemija, francuski jezik, engleski jezik, nemački jezik, ruski jezik i španski jezik. Za predmete Biologija, Muzička kultura, Likovna kultura, Sociologija sa pravima građana nije podneta ni jedna prijava, dve prijave su bile sa nepotpunom dokumentacijom, dok četiri kandidata nisu ispunjavala propisane uslove poziva.

Za nedostajući broj eksperata Nacionalni prosvetni savet će raspisati dodatni javni poziv.

Listu eksperata možete pogledati ovde.