U utorak 10. jula 2018. godine su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razgovarali sa predstavnicima opštinske uprave gradske opštine Zemun o mogućnostima poboljšanja kvaliteta i povećanja obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u ovoj beogradskoj opštini.

Pored Anamarije Viček, državnog sekretara, na ovom sastanku su ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovali Emilija Vuković, načelnik Odeljenja za investiciono-komercijalne poslove i Biljana Hroneos Krasavac, direktor Jedinice za upravljanje projektom „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

U razgovoru su posebno istaknuti uspešni rezultati pilotiranja novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Dr Sima Milošević“ u Zemunu. Ovi rezultati će biti korišćeni za buduće planiranje implementacije novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja na nacionalnom nivou.

Značajna pažnja je posvećena mogućnostima realizacije aktivnosti građevinske komponente projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Tokom razgovora su predstavnici opštinske uprave identifikovali objekte u kojima bi se potencijalno realizovali građevinski radovi u cilju povećanja broja dece koja upisuju i pohađaju programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Oko 700 dece se trenutno nalazi na listi čekanja za upis u predškolske ustanove u opštini Zemun, a kroz rekonstrukcije, adaptacije i nadogradnje postojećih objekata bi se povećali kapaciteti za upis većeg broja dece sa te liste.