Odlukom Ministra Mladena Šarčevića formiran je Tim za Otvorenu Nauku u Srbiji (TONuS), a prvi radni sastanak održan je 16. januara 2020. godine. Na sastanku su definisane osnovne teme kojima će se TONuS baviti, kao i njihovi koordinatori.

Otvorena nauka je postala stvarnost i potreba svih disciplina u istraživačkoj zajednici u Republici Srbiji. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je donošenjem Platforme za otvorenu nauku (2018) i Zakonom o nauci i istraživanjima (2019) iskazalo opredeljenost za primenu otvorene nauke u Srbiji. U prethodne dve godine prepoznate su i brojne promene i aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasne implementacije principa otvorene nauke u Srbiji ( APC, bodovanje deponovanja podataka, edukacija na svim nivoima, uključivanje Srbije u EOSC)

Sastav TONuS-a čine državni sekretar zadužen za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Vladimir Popović i svi resorni pomoćnici ministra prof. dr Viktor Nedović, dr Marina Soković, dr Saša Lazović, kao i šira grupa istraživača i eksperata iz ove oblasti. Zadatak TONuS-a je da u narednih nekoliko godina definiše, prepozna i uredi sve promene koje otvorena nauka donosi, kao i da iste što ranije uvede u istraživačku zajednicu Srbije.