Radna grupa za izradu smernica razvoja opšteg srednjeg obrazovanja usaglasila je  redefinisani nastavni plan za sva tri tipa (opšti, društveno-jezički i prirodno-matematički) gimnazija.

Radna grupa je imala zadatak da u skladu sa pravcima iz Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine i akcijama iz Akcionog plana  pripremi smernice razvoja opšteg srednjeg obrazovanja. Principi za izradu smernica bili su: postupnost u uvođenju novina, postupna priprema škola, nastavnika i učenika za novine koje su usmerene na ostvarivanje dugoročnih ciljeva obrazovanja definisanih u Strategiji (kvalitet, obuhvat, relevantnost, efikasnost); izbornost, veća ponuda izbornih programa u cilju bolje pripreme učenika za nastavak školovanja, izbor zanimanja, ali i većeg zadovoljstva učenika obrazovanjem i interdisciplinarnost, prevazilaženje predmetnih granica putem uvezivanja različitih disciplina u smislene celine a radi razvijanja funkcionalnih znanja i kompetencija učenika.

Redefinisani nastavni plan uvodi vežbe kod jednog broja obaveznih nastavnih predmeta (strani jezik, biologija, hemija i dr.) i nove izborne programe, pored postojećih (Građansko vaspitanje/ Verska nastava i Drugi strani jezik).

Novi izborni programi su: Jezik, mediji i kultura; Pojedinac, grupa i društvo; Zdravlje i sport; Obrazovanje za održivi razvoj; Umetnost i dizajn; Primenjene nauke (u trećem i četvrtom razredu ovaj predmet se deli na nauke koje usmeravaju učenike ka medicinskim naukama i nauke koje usmeravaju ka tehničkim naukama), Umetnost i dizajn;  Osnovi geopolitike; Ekonomija i biznis; Religije i civilizacije; Metodologija naučnog istraživanja; Savremene tehnologije.

Redefinisani nastavni programi zasnovani su na ishodima učenja. Novine imaju za cilj povećanje kvaliteta, relevantnosti i efikasnosti opšteg srednjeg obrazovanja, povećanje obuhvata učenika opštim srednjim obrazovanjem i vaspitanjem, razvijanje kompetencija učenika i pripremu za život u 21. veku, život u svetu čestih i brzih promena.

U narednom periodu Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja će na osnovu usaglašenog nastavnog plana izraditi nastavne programe za prvi razred gimnazije.