Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić učestvovala je na regionalnoj konferenciji o dinamici tehničkog i stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu koja je održana u Berlinu od 2. do 4. jula 2018. godine.

Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, a na njoj su učestvovali i  predstavnici ministarstava šest zemalja Zapadnog Balkana koji su zaduženi za tehničko i stručno obrazovanje.

Pomoćnica ministra Gabrijela Grujić je tom prilikom predstavila Nacionalni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja koji je kreiran u skladu sa specifičnostima obrazovnog sistema i privrede u Republici Srbiji i predstavlja primer dobre saradnje ta dva sistema.

U okviru konferencije organizovana su specijalizovana predavanja, u vidu četiri tematske radionice i ministarske plenarne diskusije, na kojoj su učesnici radili na unapređenju saradnje svih relevantnih aktera, a sastanke su iskoristili i kao platformu za razmatranje razvoja u oblasti tehničkog i stručnog obrazovanja.

Kao zajednički rezultat sastanaka učesnici su izradili preporuke za političke lidere na petom Samitu zemalja Zapadnog Balkana u Londonu. Preporuke su podeljene na četiri glavne oblasti u okviru kojih je potrebno raditi na reformama kako bi se ojačali sistemi tehničkog i stručnog obrazovanja u cilju uspešnog odgovaranja na potrebe tržišta rada.

Četiri glave oblasti odnose se na regionalni pristup tehničkom i stručnom obrazovanju koji je orijentisan na tržište rada,  prilagođavanje tehničkog i stručnog obrazovanja potrebama privrede za promenom, kreiranje povoljnih pravnih okvira i novih saveza za pripremu buduće radne snage. U okviru ovih oblasti doneti su zajednički zaključci da je potrebno uspostaviti nove regionalne mehanizme kako bi se sistemi tehničkog i stručnog obrazovanja prilagodili potrebama privatnog sektora kao i da je značajno raditi na jačanju kapaciteta u institucijama sistema tehničkog i stručnog obrazovanja. Istaknuto je da će se nastaviti rad na jačanju veza između regionalnih reformskih inicijativa, posebno saradnje Inicijative za obrazovne reforme u Jugoistočnoj Evropi i Komorskog investicionog foruma.

Predstavnici ministarstava i ostali učesnici su se saglasili da je potrebno unaprediti saradnju privatnog sektora i obrazovnih institucija za tehničko i stručno obrazovanje kako bi sertifikovanje kompetencija uskladili sa specifičnim potrebama tržišta rada.