Dvodnevni sastanak predstavnika ministarstava nadležnih za obrazovanje u regionu Zapadnog Balkana i Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), održan je 15. i 16. jula 2021. godine u Valoni, Albanija, u okviru projekta „Šema školske razmene učenika iz regiona Zapadnog Balkana“. RYCO i GIZ predstavili su predstavnicima ministarstava projekat koji sufinansiraju Evropska unija (sa iznosom od 4,5 miliona evra) i Savezna vlada Savezne Republike Nemačke (sa iznosom od milion evra), a sprovešće ga RYCO i GIZ u naredne tri godine. Na sastanku je ocenjeno da ministarstva igraju presudnu ulogu u stvaranju okruženja za škole u kome se omogućava saradnja škola u regionu Zapadnog Balkana i regionalne razmene učenika.

Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predvodio je dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, koji je naglasio da Ministarstvo pozdravlja sve regionalne inicijative koje imaju za cilj jačanje saradnje u regionu i mobilnost nastavnika i učenika, kao i da pruža puno podršku projektima koji za cilj imaju regionalno umrežavanje škola.

Nakon kratke prezentacije rada RYCO i Projekta, održana je otvorena diskusija o ulozi ministarstava u Projektu, o promovisanju poziva za škole, akreditaciji obuka za nastavnike i mogućim administrativnim preprekama u realizaciji projektnih aktivnosti. Pored toga, održana je razmena mišljenja o planiranoj uvodnoj konferenciji i narednim koracima vezanim za sprovođenje Projekta.

Projekat Šema školske razmene učenika iz regiona Zapadnog Balkana

Regionalni projekat „Šema školske razmene učenika iz regiona Zapadnog Balkana“  sufinansiraju Evropska unija (EU) i Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode ga Regionalne kancelarije za saradnju mladi (RYCO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) koja sprovodi aktivnosti u zemljama osnivačima RYCO-a. Navdeni projekat, koji će biti sprovođen u naredne tri godine sa ukupnim budžetom od 5,5 miliona evra, biće usredsređen na podršku školama u pogledu razvoja i sprovođenja razmene mladih, kao i na pripremu šeme regionalne školske razmene koja će omogućiti učenicima osnovnih i srednjih škola (uzrasta 13-17 godina) da učestvuju u dugoročnom programu školske razmene u okviru RYCO-a. Pored toga, projekat ima za cilj dalje jačanje institucionalnih i organizacionih kapaciteta RYCO-a.