Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević održao je konferenciju za novinare povodom osnivanja Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd, visokoškolske ustanove koja je  osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije spajanjem Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija u Beogradu i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu.
Ministar je istako da, kada je reč o visokom obrazovanju, najviše pritužbi stiže na račun visokih poslovnih škola.

Gde god ima mnogo novca, tu je i nevolja, jer se za njih svi interesuju“, naglasio je ministar. Za razliku od fakulteta,  koji osim dekana imaju i rektora kao višu instancu kontrole, visokim strukovnim školama upravljaju direktori koje niko ne kontroliše, precizirao je ministar Šarčević i najavio dalju reorganizaciju visokih škola, kako u oblasti ekonomije, tako i turizma, medicine i škola za vaspitače.

Ministar je podsetio da je formiran privremeni Savet za Akademiju poslovnih strukovnih studija koga čine i eksperti iz oblasti prava, ekonomije i finansija. Njihov zadatak biće da utvrde šta se tačno dešavalo u dve visoke poslovne škole, u Blacu u Beogradu, ali i  naprave dobre modele  nastave i ispita.