Na osnovu člana 23. stav 1. i čl. 24. st. 1 – 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka, 18/10 i 112/15), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je rešenje o obrazovanju matičnih naučnih odbora Ministarstva.

Spisak matičnih naučnih odbora, po oblastima, pronađite OVDE ili:

Matični naučni odbori: tehnološki razvoj

TR – Matični naučni odbor za biotehnologiju i poljoprivredu
TR – Matični naučni odbor za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehologije
TR – Matični naučni odbor za energetiku, rudarstvo i energetsku efikasnost
TR – Matični naučni odbor za materijale i hemijske tehnologije
TR – Matični naučni odbor za mašinstvo i industrijski softver
TR – Matični naučni odbor za saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo
TR – Matični naučni odbor za uređenje, zaštitu i korišćenja voda, zemljišta i vazduha

Matični naučni odbori: društvene i humanističke nauke

ON – Matični naučni odbor za istoriju, arheologiju i etnologiju
ON – Matični naučni odbor za jezik i književnost
ON – Matični naučni odbor za prava, ekonomiju i političke nauke
ON – Matični naučni odbor za filozofiju, psihologiju, pedagogiju i sociologiju

Matični naučni odbori: prirodne nauke i medicina

ON – Matični naučni odbor za fiziku
ON – Matični naučni odbor za hemiju
ON – Matični naučni odbor za biologiju
ON – Matični naučni odbor za geonauke i astronomiju
ON – Matični naučni odbor za medicinske nauke
ON – Matični naučni odbor za matematiku, kompjuterske nauke i mehaniku