Izborni sastanak iz Poziva za predloge projekata za period  2020-2021. godina, iz Programa  multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu, sa predstavnicima Austrijskog saveznog ministarstva prosvete, nauke i istraživanja, Ministarstva prosvete, omladine i sporta Češke Republike,  Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike i Francuskog ministarstva Evrope i spoljnih poslova,  održan je u Beču i Beogradu, 14. februara 2020. godine.

Evidentirano je da se u dunavskoj mreži na Poziv prijavilo 55 administrativno korektnih multilateralnih predloga projekata, koji su u svakoj od zemalja učesnica u Pozivu, evaluarani na osnovu kriterijuma utvrđenim Programom. Tokom sastanka je usaglašena i zaključena lista od ukupno 20 najbolje ocenjenih projekata za finansiranje, od kojih je 12 projekata sa učešćem srpskih naučnoistraživačkih organizacija. Kroz multilateralne projekte Srbija je ostvarila saradnju sa Austrijom u 6 projekta, sa Slovačkom u 7 projekata, sa Češkom u 8 projekata i sa Francuskom u 7 projekata. Odobreni multilateralni projekti u svim zemljama učesnicama Poziva počeće ralizaciju i finansiranje, u trajanju od 22 meseca, prema nacionalnim šemama finansiranja od 1. marta 2020. godine.

Tokom sastanka dogovoreno je da se naredni Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za period 2022-2023. godina, objavi u proleće 2021. godine. Očekuje se da se broj zemalja dunavskog regiona učesnica u Pozivu, kao i drugih zainteresovanih zemalja poveća.

Listu odobrenih projekata za finansiranje u projektnom ciklusu za 2020-2021. godinu možete preuzeti ovde.