REZULTATI  IZ TIMSS 2015

Šta govore podaci o četvrtacima iz ciklusa TIMSS 2015 ?

TIMSS daje mogućnost da se prate trendovi u postignuću učenika, što predstavlja jednu od glavnih dobiti ove velike međunarodne studije. Drugim rečima, moći će da se vrši poređenje postignuća učenika četvrtog razreda u školskoj 2018/2019. godini sa rezultatima koji su učenici postigli na testovima u prethodnim ciklusima koji su izvedeni 2011. i 2015. godine u našoj zemlji. Prosvetna i stručna javnost verovatno se seća da su učenici iz Srbije u istraživanju TIMSS 2015 ostvarili dobre rezultate.

Potrebno je pojasniti da se u prikazivanju rezultata dobijenih TIMSS studijom koriste međunarodne referentne vrednosti. Definisane su četiri referentne vrednosti, i prema njima četiri kategorije učenika: napredna (625 bodova), visoka (550), srednja (475) i niska (400) vrednost. Ove vrednosti se definišu na osnovu zadataka koje određena kategorija uspešno rešava – od najzahtevnijih zadataka u domenu kompetencija učenika iz napredne kategorije, do najjednostavnijih, koje rešavaju kako učenici koji ostvaruju nisko postignuće, kao i učenici iz preostale tri kategorije. Na primer, na testu iz matematike učenici iz naše zemlje imali su prosečeno ukupno postignuće od 518 bodova, a na testu iz prirodnih nauka 525 bodova. Postignuće ostvareno na oba testa ih smešta iznad proseka TIMSS skale koji iznosi 500 bodova, što je solidan rezultat za učenike iz Srbije.

Upoređivanje rezultata učenika iz TIMSS 2011. i 2015.

U odnosu na uspeh ostvaren 2011. godine, učenici iz Srbije ostvarili su 2015. godine značajan napredak u oblasti prikaz podataka kada je u pitanju matematika (Grafikon 1). Takođe, značajan napredak zabeležen je u oblasti primene znanja – pokazalo se da su učenici 2015. godine bili uspešniji u primeni matematičkih znanja nego 2011. godine. Ova informacija je od velikog značaja, budući da se matematička pismenost zasniva upravo na mogućnosti primene znanja, i da poznavanje činjenica i procedura, bez mogućnosti njihove primene nije svrsishodno. S obzirom na to da se nastavni program nije menjao značajno do pojave ovih rezultata, zabeleženi napredak bi se najpre mogao pripisati promeni u načinu prezentovanja gradiva i zadavanja matematičkih zadataka.

Grafikon 1: Postignuće iz matematike po sadržaju i kognitivnim domenima (Milinković, Marušić Jablanović i Dabić Boričić, 2017)

U odnosu na prosečno postignuće učenika u prirodnim naukama, učenici iz Srbije postigli su značajno bolje rezultate u oblastima Živa priroda (531 poen) i Neživa priroda (529 poena), dok je njihovo postignuće iz oblasti Nauka o zemlji – koje je iznosilo 496 poena, bilo značajno niže od ukupnog postignuća. Slična situacija bila je i 2011. godine, s tim što se tada postignuće učenika u oblasti Živa priroda nije značajno razlikovalo od njihovog ukupnog postignuća. U poređenju sa 2011. godinom, učenici iz naše zemlje su ostvarili značajan napredak u oblasti Živa priroda, kao i izvestan napredak u oblasti Neživa priroda, dok je rezultat u oblasti Nauka o zemlji ostao približno isti (Grafikon 2).

Grafikon 2: Postignuće učenika prema oblastima sadržaja i kognitivnim domenima iz prirodnih nauka 2011‒2015 (Ševkušić i Kartal, 2017)

Takođe, pokazalo se da su naši učenici u TIMSS 2015 ostvarili značajan napredak u rešavanju zadataka koji zahtevaju primenu znanja iz prirodnih nauka u odnosu na 2011. godinu. Postignuće naših učenika bilo je veće čak za 16 poena (Grafikon 2).   

Kakva je situacija kad se uporede postignuća učenika iz Srbije i drugih zemalja?

 Kad se vrši poređenje sa drugim zemljama, po postignuću iz matematike, Srbija je 2015. godine bila izjednačena sa mnogim socioekonomski razvijenijim zemljama poput Kanade, Australije, Švedske, Slovenije, Nemačke i Češke. Takođe, ostvareni uspeh je bolji od uspeha koji beleže Španija, Hrvatska, Slovačka, Novi Zeland, Francuska i Turska. Po postignuću iz prirodnih nauka, naši učenici jednaki su sa učenicima iz Italije, Holandije, Španije, Severne Irske, Australije, Danske, Nemačke, Kanade, a bolji su od učenika iz Belgije, Portugalije, Novog Zelanda, Francuske, Kipra i Turske.

Pored praćenja nacionalne linije postignuća učenika iz ciklusa u ciklus, svaka zemlja dobija podatak o tome kako se pozicioniraju njeni učenici u međunarodnom kontekstu. Na primer, najviše postignuće iz matematike ostvarile su zemlje Dalekog istoka ‒ Singapur, Hong Kong, Južna Koreja, Tajvan i Japan. Za njima slede Severna Irska i Rusija. Srbija se, sa 518 bodova u oblasti matematike nalazi iznad proseka skale, koji iznosi 500 bodova, i razlika u odnosu na prosek jeste statistički značajna. U oblasti prirodnih nauka, takođe, prednjače „Azijski tigrovi“. Pored njih, izuzetno visoko postignuće beleže Rusija i Finska. Zapaža se značajna razlika između uspeha ovih zemalja i zemalja koje zauzimaju mesto na dnu TIMSS lestvice, gde se grupišu mahom arapske zemlje. U oblasti prirodnih nauka Srbija je ostvarila bolje postignuće nego u matamatici, i sa 525 bodova približila se mnogim razvijenim zemljama, što predstavlja dobar rezultat.

Koji se faktori učeničkog postignuća smatraju značajnim?

Prema podacima iz ciklusa TIMSS 2015, nemoguće je objasniti svih 100 odsto razlika u postignuću učenika. Na primer, u matematici možemo da objasnimo 45 odsto razlika u postignuću učenika i to 30 odsto na osnovu indvidualnih karakteristika učenika kao što su socio-ekonomski status, predškolsko obrazovanje, rana pismenost i pol, dok je 15 odsto razlika na osnovu faktora za koje je delimično ili u potpunosti odgovorna škola kao što su stavovi, samopouzdanje, kvalitet nastave, disciplina, odsustvovanje sa nastave. Preostalo je 55 odsto neobjašnjenih razlika u postignuću učenika iz matematike, koje verovatno potiču od: (a) učeničkih karakteristika koje nisu merene u ovom istraživanju i koje je inače teško meriti u ovom tipu istraživanja (inteligencija, osobine ličnosti, itd.), (b) kvaliteta nastave, koji, verovatno, igra značajniju ulogu, ali je važno da steknemo obuhvatnije informacije o tome putem dodatnih pitanja u kontekstualnim upitnicima, kao i kroz direktno posmatranje časova.

Više o rezultatitima iz ciklusa TIMSS 2015 možete da pogledate u sekciji PREUZIMANjE

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.