Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, u Beogradu je 17. septembra 2015. godine održano Treće zasedanje srpsko-kineskog Mešovitog komiteta.
Delegaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio je pomoćnik ministra za nauku, dr Nikola Tanić, a kinesku delegaciju Cang Jian, zamenik direktora Sektora za međunarodnu saradnju u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Narodne Republike Kine.

Polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje usaglašen je i potpisan Protokol sa Trećeg zasedanja Mešovitog srpsko-kineskog komiteta.

Mešoviti komitet je ustanovio da je na Javni poziv za sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u 2015/2016. godini prijavljeno 45 projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, ukupno je za realizaciju docizabrano 20 projekata u trajanju od dve godine, počev od 1. oktobra 2015. do 30. septembra 2017. godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.